Get Adobe Flash player

admin

Ewangelickie Dni Kościoła

W dniach 15-18 czerwca br., odbyły się w Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białym Ewangelickie Dni Kościoła. W centralnych obchodach 500-lecia Reformacji brali także udział nasi parafianie. W ramach Dni odbył się także Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, w którym uczestniczyła nasza młodzież. Uczestnicy wyjazdu nocowali u parafian z parafii w Goleszowie. Szersze informacje można odnaleźć w najnowszym Grudziądzkim Przeglądzie Ewangelickim.

Konfirmacja Zuzanny i Michała 

Dnia 11 czerwca 2017 roku, po prawie 20. latach, w Kościele św. Jana Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu, dobyło się uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne, które prowadził ks. dr Karol Niedoba. Tę wyjątkową uroczystość dla Zuzanny Muchowskiej i Michała Rumińskiego, tegorocznych konfirmantów, rozpoczęło preludium organowe. Konfirmanci, w otoczeniu rodziców, najbliższej rodziny, licznie przybyłej z różnych stron kraju oraz parafian, czynnie uczestniczyli w nabożeństwie, czytając teksty liturgiczne. Kazanie (Ew. Jana 6,66-69) wygłosił ks. Karol Niedoba. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślały teksty śpiewanych przez zbór pieśni: „Warownym grodem jest nasz Bóg”, „Bóg jest miłością” czy też pieśń „Cudowna łaska ta”.

Następnie były podziękowania konfirmantów rodzicom, księdzu, a także przybyłej na uroczystość z Cieszyna pastorowej Annie Badurowej, która przez 5 lat udzielała im lekcji religii. W imieniu Rady Parafialnej słowo do konfirmantów wygłosiła Elżbieta Smolarek, kurator parafii oraz Karola Skowrońska, synodał Diecezji.

Po ceremonii Konfirmacyjnej i spowiedzi, do Komunii Świętej przystąpili najpierw konfirmanci, następnie rodzice i rodzice chrzestni oraz zbór. Po liturgii pokomunijnej i błogosławieństwie zbór zaśpiewał pieśń „Pobłogosław Panie”. Miłym akcentem uroczystości była 50. rocznica Konfirmacji, obchodzona przez Annę Majewską, matkę chrzestną Michała Rumińskiego.

Preludium organowe zakończyło to wyjątkowe, uroczyste nabożeństwo, które na pewno zostanie na zawsze w pamięci, a pamiątkowe fotografie przypominać będą Zuzannie i Michałowi o tym wyjątkowym dniu Konfirmacji w Roku 500 – lecia Reformacji.

Karola Skowrońska

 
 

Noc Muzeów w kościele św. Jana

„Noc muzeów” w grudziądzkim kościele św. Jana okazał się dla wielu mieszkańców okazją do zwiedzenia go i dowiedzenia się czegoś więcej na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Blisko 500 osób zwiedziło kościół przy ul. Szkolnej 10. Pojawiły się także lokalne media, prasa i telewizja. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje prowadzone przez p. dra Jerzego Domasłowskiego, p. mgra Dawida Schoenwalda z Muzeum w Grudziądzu oraz ks. dra Karola Niedoby. Zwiedzający mogli również zwiedzić przygotowaną na tą okazję wystawę na temat Biblii oraz zobaczyć XVIII w. i XIX w. śpiewniki. Była także możliwość zakupienia chrześcijańskiej literatury w zorganizowanej w tymczasowej ‘księgarni parafialnej’. Duże zainteresowanie ewangelicyzmem jest dla organizatorów impulsem do stawiania sobie kolejnych wyzwań, chociaż parafia nie liczy wielu członków.

Mowy stołowe wygłaszane przez ks. Marcina Lutra

W III niedzielę po Wielkanocy w naszej parafii odbyło się po nabożeństwie spotkanie związane z prezentacją publikacji pt. Mowy Stołowe wygłaszane przez Marcina Lutra podczas domowych dysput z przyjaciółmi. Spotkanie wzbogacone zostało prelekcją p. Krzysztofa Rzońcy oraz utworami poetyckimi autorstwa p. Aleksandry Rzońcy.

W trakcie prelekcji nawiązały się interesujące rozmowy. Prelegent przybliżył między innymi kontekst powstania Mów stołowych ich opracowanie oraz język. Przedstawione zostały także kilka wypowiedzi Lutra mające charakter obyczajowy. Po prelekcji ks. Karol Niedoba podziękował za przybycie gościom i przedstawienie publikacji. Uczestnicy mogli zakupić po spotkaniu zeszyciki z Mowami stołowymi Marcina Lutra.

Rekolekcje międzyparafialne w Poznaniu – 8 kwietnia br.

 

8 kwietnia odbyły się w Poznaniu międzyparafialne rekolekcje. Nasi parafianie brali udział w nich. Ks. Karol Niedoba prowadził rekolekcje dla przybyłej młodzieży. Natomiast ks. prof. Marek Uglorz prowadził rekolekcje dla dorosłych w poznańskim ewangelickim kościele. Odbyły się także zajęcia dla młodszej młodzieży. Temat rekolekcji dotyczył dekalogu.

Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z rekolekcji.