Get Adobe Flash player

admin

Konfirmacja Zuzanny i Michała 

W niedzielę, w Święto Trójcy Świętej, w dniu 11 czerwca br., odbyła się pierwsza po prawie 20 latach konfirmacji. Tekstem kazalnym były słowa z Ew. Jana 6,66-69: „Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Fragment Ewangelii ma uświadamiać nam, że wyznanie Piotra ma być także naszym własnym wyznaniem.

Podczas uroczystości młodzież  ślubowała wierność Bogu i Kościołowi, potwierdzając tym samym wiarę w Trójjedynego Boga. Tym samym została przyjęta do grona członków Parafii nabywając wszelkich praw jakie przysługuje wiernym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W trakcie uroczystości mogliśmy różwnież cieszyć się z jubileuszu konfirmacji p. Anny. 

 
 

Noc Muzeów w kościele św. Jana

„Noc muzeów” w grudziądzkim kościele św. Jana okazał się dla wielu mieszkańców okazją do zwiedzenia go i dowiedzenia się czegoś więcej na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Blisko 500 osób zwiedziło kościół przy ul. Szkolnej 10. Pojawiły się także lokalne media, prasa i telewizja. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje prowadzone przez p. dra Jerzego Domasłowskiego, p. mgra Dawida Schoenwalda z Muzeum w Grudziądzu oraz ks. dra Karola Niedoby. Zwiedzający mogli również zwiedzić przygotowaną na tą okazję wystawę na temat Biblii oraz zobaczyć XVIII w. i XIX w. śpiewniki. Była także możliwość zakupienia chrześcijańskiej literatury w zorganizowanej w tymczasowej ‘księgarni parafialnej’. Duże zainteresowanie ewangelicyzmem jest dla organizatorów impulsem do stawiania sobie kolejnych wyzwań, chociaż parafia nie liczy wielu członków.

Mowy stołowe wygłaszane przez ks. Marcina Lutra

W III niedzielę po Wielkanocy w naszej parafii odbyło się po nabożeństwie spotkanie związane z prezentacją publikacji pt. Mowy Stołowe wygłaszane przez Marcina Lutra podczas domowych dysput z przyjaciółmi. Spotkanie wzbogacone zostało prelekcją p. Krzysztofa Rzońcy oraz utworami poetyckimi autorstwa p. Aleksandry Rzońcy.

W trakcie prelekcji nawiązały się interesujące rozmowy. Prelegent przybliżył między innymi kontekst powstania Mów stołowych ich opracowanie oraz język. Przedstawione zostały także kilka wypowiedzi Lutra mające charakter obyczajowy. Po prelekcji ks. Karol Niedoba podziękował za przybycie gościom i przedstawienie publikacji. Uczestnicy mogli zakupić po spotkaniu zeszyciki z Mowami stołowymi Marcina Lutra.

Rekolekcje międzyparafialne w Poznaniu – 8 kwietnia br.

 

8 kwietnia odbyły się w Poznaniu międzyparafialne rekolekcje. Nasi parafianie brali udział w nich. Ks. Karol Niedoba prowadził rekolekcje dla przybyłej młodzieży. Natomiast ks. prof. Marek Uglorz prowadził rekolekcje dla dorosłych w poznańskim ewangelickim kościele. Odbyły się także zajęcia dla młodszej młodzieży. Temat rekolekcji dotyczył dekalogu.

Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z rekolekcji. 

Diecezjalne rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców

 

W sobotę, 1 kwietnia br., odbyły się w Bydgoszczy Diecezjalne Rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców pod hasłem: Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15,16a)).
 
Celem rekolekcji było przypomnienie znaczenia konfirmacji nie tylko konfirmantom, ale także ich rodzinom oraz uświadomienie, że dzięki poznawaniu i wypełnianiu woli Bożej powstają najbliższe i najpiękniejsze więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkanie z konfirmantami prowadził ks. dr Karol Niedoba, a zajęcia z rodzicami ks. Wojciech Froehlich.
 
Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wspólne posadzenie Dębu Reformacji Solus Christus.

(relacja za: bydgoszcz.luteranie.pl)