Get Adobe Flash player

Noc Muzeów w kościele św. Jana

„Noc muzeów” w grudziądzkim kościele św. Jana okazał się dla wielu mieszkańców okazją do zwiedzenia go i dowiedzenia się czegoś więcej na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Blisko 500 osób zwiedziło kościół przy ul. Szkolnej 10. Pojawiły się także lokalne media, prasa i telewizja. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje prowadzone przez p. dra Jerzego Domasłowskiego, p. mgra Dawida Schoenwalda z Muzeum w Grudziądzu oraz ks. dra Karola Niedoby. Zwiedzający mogli również zwiedzić przygotowaną na tą okazję wystawę na temat Biblii oraz zobaczyć XVIII w. i XIX w. śpiewniki. Była także możliwość zakupienia chrześcijańskiej literatury w zorganizowanej w tymczasowej ‘księgarni parafialnej’. Duże zainteresowanie ewangelicyzmem jest dla organizatorów impulsem do stawiania sobie kolejnych wyzwań, chociaż parafia nie liczy wielu członków.

Mowy stołowe wygłaszane przez ks. Marcina Lutra

W III niedzielę po Wielkanocy w naszej parafii odbyło się po nabożeństwie spotkanie związane z prezentacją publikacji pt. Mowy Stołowe wygłaszane przez Marcina Lutra podczas domowych dysput z przyjaciółmi. Spotkanie wzbogacone zostało prelekcją p. Krzysztofa Rzońcy oraz utworami poetyckimi autorstwa p. Aleksandry Rzońcy.

W trakcie prelekcji nawiązały się interesujące rozmowy. Prelegent przybliżył między innymi kontekst powstania Mów stołowych ich opracowanie oraz język. Przedstawione zostały także kilka wypowiedzi Lutra mające charakter obyczajowy. Po prelekcji ks. Karol Niedoba podziękował za przybycie gościom i przedstawienie publikacji. Uczestnicy mogli zakupić po spotkaniu zeszyciki z Mowami stołowymi Marcina Lutra.

Rekolekcje międzyparafialne w Poznaniu – 8 kwietnia br.

 

8 kwietnia odbyły się w Poznaniu międzyparafialne rekolekcje. Nasi parafianie brali udział w nich. Ks. Karol Niedoba prowadził rekolekcje dla przybyłej młodzieży. Natomiast ks. prof. Marek Uglorz prowadził rekolekcje dla dorosłych w poznańskim ewangelickim kościele. Odbyły się także zajęcia dla młodszej młodzieży. Temat rekolekcji dotyczył dekalogu.

Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z rekolekcji. 

Diecezjalne rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców

 

W sobotę, 1 kwietnia br., odbyły się w Bydgoszczy Diecezjalne Rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców pod hasłem: Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15,16a)).
 
Celem rekolekcji było przypomnienie znaczenia konfirmacji nie tylko konfirmantom, ale także ich rodzinom oraz uświadomienie, że dzięki poznawaniu i wypełnianiu woli Bożej powstają najbliższe i najpiękniejsze więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkanie z konfirmantami prowadził ks. dr Karol Niedoba, a zajęcia z rodzicami ks. Wojciech Froehlich.
 
Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wspólne posadzenie Dębu Reformacji Solus Christus.

(relacja za: bydgoszcz.luteranie.pl)

 

Synod Diecezji Pomorsko-wielkopolskiej

 I Sesja VI  Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 10 i 11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbyła się Sesja VI Synodu Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej  naszego Kościoła, w której uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska.

Obrady Synodu rozpoczęto modlitwą  w bydgoskim kościele Zbawiciela, którą prowadzili: ks. bp Marcin Hintz i ks. radca Janusz Staszczak. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW.

W Centrum Parafialnym na plebanii  synodałowie wysłuchali wykładu ks. bp Marcina Hintza  pt. „Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje”.  Po dyskusji synodałowie mogli poznać się, uczestnicząc w ciekawej autoprezentacji.

Dzień następny rozpoczęto w kościele Zbawiciela  nabożeństwem  ze Spowiedzią i Komunią  Święto. Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.

Przed rozpoczęciem sesji wyborczej minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 8 marca, po ciężkiej chorobie, w wieku 41 lat, śp. Anny Boruty – Bisok, teologa i katechetki pełniącej swoją służbę w poznańskiej parafii. 

Sesję wyborczą prowadził Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Przyjęto porządek obrad i wybrano sekretarzy  komisję skrutacyjną  do przeprowadzenia wyborów. Świeckim Kuratorem Diecezjalnym wybrana została Izabela Główka – Sokołowska z Koszalina, ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii EA w Koszalinie został Radcą Duchownym Diecezji,  a Radcą Świeckim Diecezji został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z Torunia. Komisję Rewizyjną Diecezji stanowią: Bogdan Wesołowski z Włocławka, ks. Waldemar Gabryś, proboszcz parafii w Lesznie, Jan Wild z Kobylnicy (parafia w Słupsku). Natomiast Delegatami Świeckimi do Synodu Kościoła, spośród 8. zgłoszonych kandydatów, wybrano: prof. Jarosław Kłaczkowa (Toruń), prof. Bogumiła Linde (Sopot)  i Andrzeja Banerta (Kalisz). Podczas wiosenne sesji Synodu DPW wybrano także kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego, którymi zostali Joanna Szydlik i Piotr Kowalski.

 W sesji sprawozdawczej przyjęto protokół z poprzedniej sesji Synodu  oraz sprawozdania duszpasterzy: Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Młodzieżowego – ks. Karol Niedoba i Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz dyrektora Diakonii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej – ks. Wojciech Froehlich.  Po dyskusji, sprawozdania zostały przyjęte. W dalszej części tej sesji wysłuchano sprawozdania Biskupa Diecezjalnego, ks. bp Marcina Hintza, Kuratora Diecezji, Izabeli Główki-Sokołowskiej  i  Radcy Duchownego, ks. Janusza Staszczaka. Szczegółowe sprawozdanie finansowe złożyła księgowa Diecezji Dorota Mielczarek. Po dyskusji sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie Diecezjalnej  za 2016 rok. Synodałowie przyjęli także przedłożony preliminarz budżetowy na 2017 t. 

Bardzo interesująco zapowiadają się organizowane wydarzenia z okazji 500 – lecia Reformacji, zarówno w Kościele, jak i Diecezji. Wszystkie proponowane uroczystości są prezentowane w specjalnych wydawnictwach i na stronach www.luteranie.pl 

Po wysłuchaniu wolnych wniosków i zapytań VI Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakończył obrady. Sesja jesienna Synodu odbędzie się 14 października 2017 r.

Karola Skowrońska