Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza

W dn. 28 października br. o godz. 14.00, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej nastąpi uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia na urząd proboszcza elekta ks. dra Karola Niedoby. Duchowny swoją pracę duszpasterską jako wikariusz pełnił dotychczas w Krakowie, w Warszawie, a ostatnie 3 lata w Grudziądzu.

Aktu wprowadzenia dokona zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp prof. Marcin Hintz. Asystentami Biskupa będą: proboszcz Parafii elbląskiej i proboszcz-administrator Parafii grudziądzkiej, ks. Marcin Pilch, oraz proboszcz Parafii toruńskiej, ks. Michał Walukiewicz.