Wizyta bpa Atanazego

W niedzielne popołudnie (19.05) odbyła się modlitwa w Kaplicy ewangelickiej użyczonej Parafii św. Mikołaja w Toruniu dla grudziądzkich prawosławnych z udziałem biskupa Atanazego, zwierzchnika Diecezji łódzko-poznańskiej. Biskup pobłogosławił wiernych i podziękował gospodarzowi miejsca, ks. dr. Karolowi Niedobie, za użyczenie kaplicy. Biskup wskazał, że jest to przykład ekumenizmu, który realizuje się w praktyce.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

11 maja w Sali parafialnej przy ul. Cmentarnej 3a odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Dzięki mediom lokalnym informacja dotarła do szerszego grona odbiorców.

Podczas spotkania Krzysztof Rączkowiak, przedstawiciel Fairtrade obecny osobom wyjaśnił ideę sprawiedliwego handlu. Zaprezentował także filmy pokazują konkretne skutki sprawiedliwego handlu.

Po prelekcji odbyła się degustacja produktów Fairtrade, a także można było wypić dobrą kawę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy świętować i mówić o sprawiedliwym handlu.

List pasterski – módlmy się o powołania

Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści, Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszłości. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele.

Czytaj dalej

ProChrist 2019

To wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji, które transmitowane było z Bielska-Białej w dniach 28-30 marca w plebanii przy ul. Cmentarnej 3a. Było to wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe. W programie: zwiastowanie Słowa Bożego, koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne.

Czytaj dalej