Zmarł ks.proboszcz Paweł Badura

Dnia 9.10.2014r. zmarł ks. Paweł Badura. Pożegnanie proboszcza w Grudziądzu odbyło się w dniu 15.10.2014r. Nabożeństwo poprowadził zwierzchnik diecezji ks. bp Marcin Hintz . Śp. ks. Pawła Badurę pożegnała w imieniu własnym , Rady Parafialnej i Parafian – kurator Elżbieta Smolarek.  

„Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:  jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (rz. 14,7-8)

Szanowna Pani Pastorowo, księża biskupi, duchowni , wszyscy zebrani  ,

W imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian, pragnę pożegnać naszego Drogiego ks. Pawła i wyrazić nasz ból i smutek. Jednak trudno oddać to, co czują dziś nasze serca. To nagłe zrządzenie losu zbyt boleśnie nas przygniotło. Nie byliśmy przygotowani na takie sieroctwo……..

Byłeś nie tylko duszpasterzem, byłeś przede wszystkim człowiekiem, o ogromnej wrażliwości i oddanym sercu.  Byłeś wzorem pobożności , skromności i wielkim wyznawcą słowa Bożego.

Przyszedłeś do naszej grudziądzkiej wspólnoty parafialnej przed zaledwie 5 laty . Byłeś szczęśliwy, że zostałeś skierowany do służby w naszej Parafii w której chciałeś pozostać do emerytury. Mówiłeś mi zawsze, że odnalazłeś tu spokój i przyjaznych ludzi .  Wniosłeś w nasze życie parafialne nowego ducha . Umacniałeś nas w naszej wierze i nadziei wynikającej z tej wiary.  Przyczyniałeś się do powstawania obecnego wizerunku naszej Parafii z której byłeś dumny. Byłeś kimś , kto interesował się życiem każdego z nas , szczególnie dzieci, a Twoja wiara dawała Ci siłę do pracy , którą nam także przekazywałeś, a każdy z nas mógłby opowiedzieć swoją własną historię spotkań z Tobą.

Drogi Księże Pawle !

Nie ma takich słów, które mogłyby wyrazić nasz ból. Ale godzimy się z wyrokiem boskim ponieważ właśnie Ty możesz powtórzyć za Wergiliuszem: „Non omnis moriam” – nie wszystek umrę. Pozostają przede wszystkim ci, których swoim duszpasterskim słowem i przykładem przywiodłeś do Boga i nauczyłeś zasad Chrystusowych.

Stajemy dzisiaj przy Twojej trumnie by wyrazić Ci wdzięczność za wszystko co przez te 5 lat pobytu w parafii uczyniłeś. Odszedłeś, zostawiłeś nas samych na drodze, ale my wiemy kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Żegnając naszego Drogiego zmarłego w imieniu społeczności parafialnej , jesteśmy przekonani , że będąc wśród nas ks. Paweł Badura realizował słowa Psalmu 119 jako ten który „chodził drogą prostą postępując według prawa Pańskiego”. Ufamy, że „strzegąc świadectwa Pana”, przekazując go nam którzyśmy Cię spotykali i „szukając Go całym sercem” jest już szczęśliwy wieczną radością w Królestwie Bożym.

Niech Pan, któremu całe życie w ludziach pokornie służyłeś obdarzy Cię wiecznym pokojem.         

 Spoczywaj w Bogu !!!

Prezes Rady Parafialnej/Kurator , członkowie Rady Parafialnej i Parafianie.

Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się dnia 17.10.2014r. w kościele Jezusowym w Cieszynie. Śp. ks. Paweł Badura spoczął na cmentarzu w Hażlachu.

Dodaj komentarz