Pamiątka Świętych Pańskich i Umarłych – 1 listopada 2016 r.

p1180287

Liturgicznie w dzień 1 listopada wspominania się męczenników Kościoła i wszystkich, którzy swoim życiem składali dobre świadectwo o Bogu i Jego miłości. Kościół luterański nie uznaje kultu świętych, ale osoby, które w wierze odeszły do Pana, stają się dla wierzących autorytetami i przykładami polecanymi do naśladowania.

1 listopada w sposób szczególny pochylaliśmy się również nad sprawami ostatecznymi, nad fenomenem ludzkiego przemijania i życia wiecznego. Dlatego podczas naszego nabożeństwa na cmentarzu wspominaliśmy naszych bliskich, których Pan powołał już do siebie.

Nabożeństwo odbyło się o godz. 16.00, gromadząc wiernych nie tylko z kościoła ewangelickiego.

Dodaj komentarz