Dziękczynne Święto Żniw – 2016

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”

Psalm 145,15

Dziękczynne Święto Żniw pod hasłem Słowa Bożego z Psalmu 145 mogliśmy uroczyście obchodzić w ubiegłą niedzielę (02 października br.) w kościele św. Jana. Przy przystrojonym kościele, a w szczególności bogato zastawionym ołtarzu darami Bożymi pieśń „Czego chcesz od nas Panie” miała swój głębszy wymiar. Wszystko co mamy pochodzi od naszego Stwórcy, dlatego Jemu tego dnia oddawaliśmy cześć i chwałę. Po nabożeństwie razem wspólnie dzieliliśmy się darami przeżywając wspólną agape.

Dodaj komentarz