Święto Reformacji – inauguracja 500-lecia Reformacji

30 października, w przeddzień Święta Reformacji, w grudziądzkiej parafii odbyło się inauguracyjne nabożeństwo z okazji Święta Reformacji. Podczas nabożeństwa młodzież konfirmacyjna czytała teksty biblijne, a po nabożeństwie wspólnie świętowaliśmy pamiątkę reformacji. W nabożeństwie uczestniczyły także osoby innych wyznań. Dziękujemy za waszą obecność.

Rok 2017 będzie dla luteran szczególnym rokiem, ponieważ obchodzimy dekadę Reformacji. 500 lat temu ks. dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego swoje 95 tez. Pierwsza z nich brzmi: „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: „Pokutujcie”, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą”. Ks. dr Marcin Luter sprzeciwił się kupczeniu odpustami. Chciał, aby w człowieku rzeczywiście pojawiło się pragnienie pokuty i zmiany życia. Jego poglądy niestety nie były przez wszystkich przyjęte z entuzjazmem.

Dziękujemy również za życzenia przesłane przez zbór metodystyczny i chrystusowy w Grudziądzu.

Dodaj komentarz