Konfirmacja Zuzanny i Michała 

Dnia 11 czerwca 2017 roku, po prawie 20. latach, w Kościele św. Jana Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu, dobyło się uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne, które prowadził ks. dr Karol Niedoba. Tę wyjątkową uroczystość dla Zuzanny Muchowskiej i Michała Rumińskiego, tegorocznych konfirmantów, rozpoczęło preludium organowe. Konfirmanci, w otoczeniu rodziców, najbliższej rodziny, licznie przybyłej z różnych stron kraju oraz parafian, czynnie uczestniczyli w nabożeństwie, czytając teksty liturgiczne. Kazanie (Ew. Jana 6,66-69) wygłosił ks. Karol Niedoba. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślały teksty śpiewanych przez zbór pieśni: „Warownym grodem jest nasz Bóg”, „Bóg jest miłością” czy też pieśń „Cudowna łaska ta”.

Następnie były podziękowania konfirmantów rodzicom, księdzu, a także przybyłej na uroczystość z Cieszyna pastorowej Annie Badurowej, która przez 5 lat udzielała im lekcji religii. W imieniu Rady Parafialnej słowo do konfirmantów wygłosiła Elżbieta Smolarek, kurator parafii oraz Karola Skowrońska, synodał Diecezji.

Po ceremonii Konfirmacyjnej i spowiedzi, do Komunii Świętej przystąpili najpierw konfirmanci, następnie rodzice i rodzice chrzestni oraz zbór. Po liturgii pokomunijnej i błogosławieństwie zbór zaśpiewał pieśń „Pobłogosław Panie”. Miłym akcentem uroczystości była 50. rocznica Konfirmacji, obchodzona przez Annę Majewską, matkę chrzestną Michała Rumińskiego.

Preludium organowe zakończyło to wyjątkowe, uroczyste nabożeństwo, które na pewno zostanie na zawsze w pamięci, a pamiątkowe fotografie przypominać będą Zuzannie i Michałowi o tym wyjątkowym dniu Konfirmacji w Roku 500 – lecia Reformacji.

Karola Skowrońska

 
 

Dodaj komentarz