Zgromadzenie parafialne

3 lutego 2017 roku miało miejsce zgromadzenie parafialne. Podczas zgromadzenia, które miało charakter sprawozdawczo-finansowy z rocznej działalności rady parafialnej. W pierwszej kolejności przedstawione zostało merytoryczne sprawozdanie za rok 2016. Następnie po odczytaniu przez Kurator Parafii sprawozdania finansowego za rok 2016 odczytany został również protokół komisji rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium radzie parafialnej na kolejny rok. Zgromadzenie udzieliło absolutorium radzie na kolejny rok.  Dalej przedstawiony został preliminarz na rok 2017, który przyjęty został przez zgromadzenie. W ostatniej części pojawiły się wolne wnioski. 

Uczestniczenie w zgromadzeniach parafialnych jest jednym z ważnych elementów życia w odpowiedzialności za swoją duchową rodzinę jaką jest parafia.

Dodaj komentarz