Dziękczynne Święto Żniw

Nasze doroczne święto odbyło się w ostatni weekend miesiąca (30.09). Istotnym elementem wiary chrześcijańskiej jest przeświadczenie, że nasze życie zawdzięczamy Bogu, który nie tylko nas stworzył, ale również żywi, przyodziewa zachowuje przy życiu. Wyrazem tej wiary jest katechizmowe objaśnienie do 1. artykułu wiary: „Wierzę, że Bóg stworzył mnie (…), że dał mi ciało i duszę, oczy i uszy, i wszystkie członki, rozum i wszystkie zmysły, i dotąd utrzymuje; nadto obdarza mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodarstwem, żoną i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi dobrami, tudzież wszystkie potrzeby ciała i życia mego obficie codziennie zaspokaja, od wszystkich niebezpieczeństw chroni i od wszystkiego złego strzeże i zachowuje”.  (ks. prof. Malfred Uglorz)

Mając na uwadze wiarę naszych ojców, a także chcąc świadomie podziękować naszemu Bogu Ojcu za dary z jego ręki uczciliśmy to okolicznościowym nabożeństwem. Po nabożeństwie zasiedliśmy przy wspólnym stole dzieląc się przyniesionymi darami. Na zakończenie podzielone zostały dary Boże, tak aby nikt nie odszedł z pustymi dłońmi. 

Zobacz zdjęcia: galeria.