Nabożeństwo ekumeniczne w Trylu

W niedzielę 25 listopada po raz czwarty już na zabytkowym cmentarzu protestanckim w Trylu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Poprowadzili je proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu ksiądz Karol Niedoba i proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mątawach ksiądz Damian Florczak. W nabożeństwie uczestniczyli również wicestarosta powiatu świeckiego pan Franciszek Koszowski , burmistrz Nowego pan Czesław Woliński, zastępca burmistrza Nowego pan Zbigniew Lorkowski, radny powiatu świeckiego pan Zbigniew Kapusta, radny pan Paweł Bieluszewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu pani Bożena Bienek, sołtysi Tryla i Mątaw panie Katarzyna Sikorska i Katarzyna Kubacka, a także mieszkańcy wsi i goście z sąsiednich miejscowości.

Nabożeństwo rozpoczął pastor Karol Niedoba, który w kilku słowach skierowanych do obecnych na cmentarzu podjął próbę odpowiedzi na pytanie „Czy warto wyobrażać sobie życie wieczne ?”i „Czym różni się Boża sprawiedliwość od ludzkiej?” Ksiądz Damian Florczak modlił się za zmarłych śpiewając z wiernymi Psalm 50. Pokreślił , jak ważna jest nasza pamięć o tych, którzy odeszli. Obaj księża docenili wysiłek organizatorów spotkania, a także podziękowali wszystkim, którzy dbają o miejsce pochówku tych, którzy wcześniej na tych terenach zamieszkiwali. Do podziękowań dołączył się burmistrz pan Czesław Woliński.

Po nabożeństwie wszyscy jego uczestnicy udali się na poczęstunek do miejscowej szkoły. Organizatorami uroczystości, podobnie jak w latach ubiegłych, była Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu, Sołectwo Tryl i Grupa Inicjatywna „Chcemy – możemy”.

(Źródło: http://sptryl.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/303520/nabozenstwo_ekumeniczne_w_trylu?fbclid=IwAR3FjsplrmPWLtOMtBFmMv1CEzwkNHeUPWV6mxZaCBGWf0KitqGDs7f1wT4)