Wybory na stanowisko proboszcza

W III Niedzielę po Trójcy Świętej (17.06) odbyły się wybory na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu.

Wybory poprowadził z ramienia Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, proboszcz pobliskiej Parafii w Toruniu, ks. Michał Walukiewicz. 15 z 16 uprawnionych do głosowania osób oddało głos na kandydata ks. dr. Karola Niedobę.

Zgodnie z prawem kościelnym decyzja zgromadzenia podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła.

Dodaj komentarz