Wyjazdowe spotkanie studium biblijnego

W sobotnie popołudnie, 30 lipca br., odbyło się w Komórsku u pp. Katarzyny i Jana studium biblijne. Uczestnicy rozmawiali na temat fragmentu z Dziejów Apostolskich. Po części duchowej odbyła się część rekreacyjna w ogrodzie. Chociaż nie w pełni dopisała pogoda udało się zrobić kociołek myśliwski.
Dzieje Apostolskie obejmują historię chrześcijaństwa pierwszych lat po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Istotę Dziejów można streścić w słowach: „Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (1,8). Księgę niektórzy bibliści dzielą na dwie części. W pierwszej części głównym bohaterem jest Piotr, w drugiej Paweł. Celem księgi jest opowiedzenie Ewangelii Teofilowi.

Wspólne czytanie Biblii rozszerza horyzonty, ponieważ człowiek odkrywa różne spojrzenia na tekst. Indywidualna lektura nie zawsze bywa tak inspirująca jak w grupie.