Zakończenie Roku Szkolnego

24 czerwca br., odbyło się nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego. Nabożeństwo poprowadzone w liturgii młodzieżowej skupione było wokół zdobywania mądrości. Podczas modlitwy powszechnej wierni i duchowny dziękowali za rok szkolny, pracę uczniów i służbę nauczycieli, prosząc zarazem o dobry wypoczynek.
Nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego jest także dobrym momentem do podsumowania pewnego etapu, czego wyrazem jest dla uczniów świadectwo. A jak jest z osobami dorosłymi? czy mogą wystawić sobie „dobre świadectwo”?

Po nabożeństwie miało miejsce wręczenie świadectw oraz wręczenie podręczników i literatury chrześcijańskiej uczniom.

Autor: IN