Miesięczne archiwum: Marzec 2019

List pasterski – módlmy się o powołania

Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści, Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszłości. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele.

Czytaj dalej

ProChrist 2019

To wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji, które transmitowane było z Bielska-Białej w dniach 28-30 marca w plebanii przy ul. Cmentarnej 3a. Było to wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe. W programie: zwiastowanie Słowa Bożego, koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne.

Czytaj dalej

Kreatywne spotkanie Pań

Po raz drugi na plebanii odbyło się kreatywne spotkanie Pań. Zebrane Panie mogły formą
decupache przygotować ozdoby i prezenty dla bliskich na nadchodzące święta Wielkanocne. Spotkanie rozpoczęło się krótką refleksją zaczerpniętej z książki pt. Psalmy ziemi autorstwa Francine Riversa.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Modlitwy

8 marca br. w Parafii Ewangelicko-Metodystycznej odbył się Światowy Dzień Modlitw. Na zaproszenie gospodarzy członkowie naszej Parafii uczestniczyli w tym wydarzeniu. Liturgię poprowadziła Pastorowa, Anna Szczepańczyk. Aktywny udział brały także osoby z naszej Parafii.
W tym roku liturgię nabożeństwa opracowały kobiety ze Słowenii.

Czytaj dalej