Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Wyjazdowe studium biblijne

Studium biblijne, inaczej godzina biblijna jest to spotkanie podczas, którego można wgłębić się w Pismo Święte wraz z innymi osobami, dzieląc się własnymi przemyśleniami doświadczeniami. Refleksja nad słowem Bożym przychodzi nam nieraz łatwiej z innymi niż samemu. Sam Jezus wzywał do gromadzenia się w Jego imieniu i rozważaniu Jego nauk. Studium biblijne ma także inny charakter niż nabożeństwo. Tutaj jest miejsce zawsze na dyskusję i aktywny udział. Pozwala to na inne doświadczenie Słowa Bożego.

Czytaj dalej