Nowa Rada Parafialna

Dnia 3 lutego w Parafii św. Jana odbyły się wybory do Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej, podczas Zgromadzenia Parafialnego. Władze każdej parafii mają trójstopniowy podział, są to: zgromadzenie parafialne, rada parafialna oraz proboszcz. Zgromadzenie parafialne jest najwyższą władzą parafii i tworzą je wszyscy pełnoletni członkowie parafii, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

Podstawowym zadaniem zgromadzenia jest wybór pozostałych przedstawicieli władz: przede wszystkim członków rady parafialnej, która posiadając mandat zgromadzenia, zarządza parafią na co dzień w sprawach niewymagających decyzji większości oraz proboszcza, która jest nie tylko duszpasterzem, ale również administratorem i reprezentantem parafii na zewnątrz.

Zgromadzenie parafialne ma moc wybrać lub powołać inne gremia parafialne, takie jak: komisja rewizyjna – odpowiedzialna za kontrolę finansów parafii, a także świeckich delegatów do synodu diecezjalnego, którzy reprezentują całą parafię we władzach diecezji.

Wprowadzenie Rady Parafialnej nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez władze Kościoła. Aktu wprowadzenia dokonuje Biskup Diecezji.