Nowy Rok Szkolny

Z początkiem roku szkolnego pojawiają się pytania:  Czy warto, aby moje dziecko siedziało na lekcji religii, skoro mogłoby być wcześniej w domu? Czy warto zawozić je do punktu katechetycznego na religię i tracić całe popołudnie?

Jezus wzywa jednak do tego, aby przyprowadzać dzieci do Niego i błogosławić. Dlaczego? Sam fakt błogosławienia rodzi więź z Bogiem i Kościołem. Uczy dzieci, że we wszystkim potrzebne jest Boże błogosławieństwo. On bowiem pragnie pomóc, dodać sił w codziennych zajęciach i wzmocnić.

Przyprowadzanie dzieci na lekcje religii jest także znakiem odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci. Wychowywanie w duchu chrześcijańskim jest ważnym elementem w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Życzymy uczniom wiele bożego błogosławieństwa w nowym roku szkolnym!