Pamiątka świętych Pańskich i umarłych.

1 listopada Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodziła dwa święta: Pamiątkę Świętych Pańskich oraz Pamiątkę Umarłych. Wraz z chrześcijanami różnych wyznań wierni odwiedzają w tym dniu groby naszych bliskich, wspominając ich życie i pocieszając się nadzieją, którą daje nam Jezus Chrystus: Ja żyję i wy żyć będziecie! Zgodnie z tradycją 1 listopada spotykamy się również na wspólnej modlitwie w kaplicach cmentarnych.