ProChrist 2019

To wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji, które transmitowane było z Bielska-Białej w dniach 28-30 marca w plebanii przy ul. Cmentarnej 3a. Było to wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe. W programie: zwiastowanie Słowa Bożego, koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne.

W trakcie ProChrist można było zastanowić się nad wiarą w Boga i postawić pytania o życie i jego sens, a także odkryć przestrzeń tego, co niewiarygodne! Była to także szansa, żeby zaprosić innych do relacji z Jezusem Chrystusem, Słowem Bożym i z wierzącymi.

ProChrist w Polsce stało się znane przez kampanię ewangelizacyjną organizowaną w Niemczech, która od 1993 roku była transmitowana drogą satelitarną do ponad tysiąca miejscowości w 14 krajach Europy w tłumaczeniu na 16 języków, w tym także do naszego kraju. W roku 2008 po raz pierwszy ProChrist transmitowane była bezpośrednio z Polski z katowickiego Spodka.

Mówcami podczas wieczornych spotkań byli: ks. Ryszard Nowak (Kościół Rzymskokatolicki); ks. Leszek Czyż (Kościół Ewangelicko-Augsburski); ks. Tomasz Pieczko (Kościół Ewangelicko-Reformowany); pastor Leszek Mocha (Kościół Zielonoświątkowy) dr. Piotr Gąsiorowski (Ewangeliczny Kościół Metodystyczny); prof. Piotr Lorek (Kościół Ewangelicko-Augsburski).