Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

W dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie przeżywają Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Grudziądzu w ramach Tygodnia Modlitw odbyły się dwa ekumeniczne nabożeństwa. Pierwsze z nich miało miejsce w Bazylice św. Mikołaja, w kościele rzymsko-katolickim, 16 stycznia o godz. 17.00. Podczas nabożeństwa ekumenicznego kazanie wygłosił ks. dr Karol Niedoba z naszej Parafii.

Relacje i zdjęcia można odnaleźć na stronie Diecezji Toruńskiej.

Drugie nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w kościele św. Jana, w kościele ewangelicko-augsburskim, 25 stycznia o godz. 16.00. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił pastor Damian Szczepańczyk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Tegoroczny Tydzień Modlitw przebiegło pod hasłem wyjętym z Księgi Powtórzonego Prawa 16,20: Dążmy do sprawiedliwości. Temat sprawiedliwości przygotowany został przez chrześcijan z Indonezji. Mieszkający tam chrześcijanie różnych wyznań na nowo uświadomili sobie, że łączy ich powszechna troska o sprawiedliwość, której brakuje w świecie.

Ekumeniczne nabożeństwa były poświęcone tematu sprawiedliwości i budzeniu odpowiedzialności za ofiary niesprawiedliwości. 

Relacje i zdjęcia można odnaleźć na stronie Diecezji Toruńskiej.