Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5

31 października br., dokładnie w 502 rocznicę wystąpienia Marcina Lutra przeciw odpustom w Wittenberdze, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 gościli w naszym Kościele Ewangelicko – Augsburskim pod wezwaniem św. Jana w Grudziądzu. Przyjął nas Proboszcz Parafii, ks. dr Karol Niedoba. Klasy szóste wysłuchały ciekawego wykładu na temat początków reformacji, różnic i podobieństw między kościołem protestanckim i katolickim oraz symboliki luterańskiej. Zapraszamy ponownie!

(Tekst opr. na podstawie inf. zamieszczonej na stronie SP 5)

Autor: MR