Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Transmisja nabożeństwa z Wrocławia

Nabożeństwo ekumeniczne w dobie zagrożenia koronawirusem

„Wiara, nadzieja i miłość” – to hasło przyświecające modlitwie ekumenicznej, która odbędzie się w niedzielę o 17.40 we wrocławskiej katedrze rzymskokatolickiej. Wierni będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie za pośrednictwem TVP Wrocław oraz Radia Rodzina. Świątynia podczas modlitwy pozostanie zamknięta.
Inicjatywa wyszła od biskupów kościołów chrześcijańskich: abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego Kościoła rzymskokatolickiego, bp. Waldemara Pytla z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz bp. Włodzimierza Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Hierarchowie chcą wspólnie modlić się, prosząc Boga o oddalenie zagrożenia epidemią.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W nabożeństwie nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (zob. zakładka Kontakt).

Nabożeństwa i spotkania

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, informuję, że zarówno zajęcia katechetyczne zostają odwołane. Nauczanie realizuje się drogą elektroniczną. Odwołane zostają także spotkania parafialne oraz spotkania Rady Parafialnej.

Zważywszy jednak na zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych i innych osób należących do tzw. grupy ryzyka, proszę o rozważenie możliwości pozostania w domu i do udziału w nabożeństwach online. 

W naszym Kościele wiele parafii transmituje nabożeństwa w Internecie. Znajdziecie je na stronach internetowych parafii ewangelickich w Krakowie, Cieszynie, Skoczowie, Pszczynie, Opolu, Warszawie, Wiśle Czarne, Wiśle Malince i innych.

Zachęcam do utrzymywania wzajemnych kontaktów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i sieci internetowej. W ten sposób możemy się wspierać i okazywać wzajemną pomoc.

Nadal jednak funkcjonuje Kancelaria (cmentarna i parafialna). Osoby potrzebujące rozmowy duszpasterskie proszone są o kontakt telefoniczny 504473954 lub mailowy karol.niedoba@luteranie.pl .

W tym czasie, o ile sytuacja się nie zmieni będą odprawiane nabożeństwa. Proszę, aby w kościele zachowywać bezpieczny dystans (1-2 m) i zrezygnować z witania się oraz żegnania przez bezpośredni kontakt.