Dzienne archiwum: 13 marca 2020

Słowo Biskupa Kościoła, ks. Jerzego Samca

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Sytuacja jest nadzwyczajna. Jak widzimy, odwoływane są wszelkie imprezy sportowe, kulturalne, naukowe. Zamknięte są szkoły, uczelnie. Wiele osób pracuje zdalnie, inni biorą urlopy lub zwolnienia. Ogranicza się spotkania, podczas których gromadzi się większa liczba osób.
Wiemy, że Kościół jako wspólnota był i jest miejscem świętym, które dla wielu szukających wzmocnienia, ratunku, pokoju i odpowiedzi na lęki jest miejscem bezpiecznym, w którym znajdują to, czego potrzebują.
Dlatego powinniśmy być otwarci na zaspakajanie tych potrzeb. I choć znacznie ograniczamy nasze normalne aktywności w parafiach, to musimy wzmocnić naszą aktywność duszpasterską.
(…)
Chciałbym zakończyć słowem z Pierwszego Listu Piotra „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie” (1 P 5, 7).
Często przypominam sobie tę obietnicę. Zawsze gdy jest mi ciężko, gdy nie wiem jaką podjąć decyzję, gdy nie wiem, co jest właściwe i jakie przyniesie owoce, modlę się: „Panie Ty wiesz co mnie czeka, co jest dla mnie najlepsze. Ty wiesz jakie decyzje są najwłaściwsze. Moją troskę składam na Ciebie, proszę daj mi odpowiedź. Proszę pozwól mi podjąć właściwą decyzję.”
Czasami wydaje mi się, że to, co mnie spotkało wcale nie jest tym najlepszym, a jednak często z perspektywy czasu widzę, że było to dobre.
Nie wiemy jaki jest cel obecnej sytuacji, ale może czegoś się nauczymy?
Jeszcze raz proszę Was o zachowanie pokoju. Decyzje, które podjąłem, lub które podejmą proboszczowie z radami parafialnymi, niektórym mogą się wydać niewłaściwe. Zawsze będę ci, którzy będą mieli odrębne zdanie. Spróbujmy siebie wspierać w tych trudnych chwilach i szczególnie dbać o jedność akceptując także to, co może nam się nie podobać.
Ponieważ sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, może się okazać, że w najbliższych dniach zostaną wydane inne listy z zalecaniami.
Przed Niedzielą Palmową planujemy podanie kolejnych wytycznych.

Z życzeniem Bożego pokoju i szczególnej opieki
Bp Jerzy Samiec