Dzienne archiwum: 22 marca 2020

Nabożeństwa i spotkania

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, informuję, że zarówno zajęcia katechetyczne zostają odwołane. Nauczanie realizuje się drogą elektroniczną. Odwołane zostają także spotkania parafialne oraz spotkania Rady Parafialnej.

Zważywszy jednak na zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych i innych osób należących do tzw. grupy ryzyka, proszę o rozważenie możliwości pozostania w domu i do udziału w nabożeństwach online. 

W naszym Kościele wiele parafii transmituje nabożeństwa w Internecie. Znajdziecie je na stronach internetowych parafii ewangelickich w Krakowie, Cieszynie, Skoczowie, Pszczynie, Opolu, Warszawie, Wiśle Czarne, Wiśle Malince i innych.

Zachęcam do utrzymywania wzajemnych kontaktów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i sieci internetowej. W ten sposób możemy się wspierać i okazywać wzajemną pomoc.

Nadal jednak funkcjonuje Kancelaria (cmentarna i parafialna). Osoby potrzebujące rozmowy duszpasterskie proszone są o kontakt telefoniczny 504473954 lub mailowy karol.niedoba@luteranie.pl .

W tym czasie, o ile sytuacja się nie zmieni będą odprawiane nabożeństwa. Proszę, aby w kościele zachowywać bezpieczny dystans (1-2 m) i zrezygnować z witania się oraz żegnania przez bezpośredni kontakt.