Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Studium biblijne

W związku z brakiem możliwości spotkania się na żywo zapraszam do udziału przez komunikator internetowy. Osoby zainteresowane proszę o e-mail. W odpowiedzi otrzymają link i krótki opis co zrobić, aby włączyć się w spotkanie. Wymagania: mikrofon i kamera. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w piątek o godz. 17.00.

Aktualne zalecenia

Drogie Siostry i Bracia!

Za nami jedne z najdziwniejszych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jestem głęboko przekonany, że mimo tak wielu ograniczeń wypełniliśmy zadanie, do którego zostaliśmy posłani. Głosiliśmy Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela.

Czas, w którym żyjemy nie jest dla nikogo łatwy. Boimy się tego co obecnie przeżywamy. Z niepokojem patrzymy w przyszłość, na najbliższe miesiące, a nawet lata. Nikt nie wie jakie walka z pandemią przyniesie konsekwencje. Mam na myśli te dotyczące sytuacji społecznej, duchowej ale też materialnej i politycznej.

Wiele jest więc powodów do troski. „Wszelką troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie.” (1 P 5,7)

Czytaj dalej

Apel o wsparcie dla Lesbos i Aleppo

Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. 2 Kor 9, 7b-8

Drodzy Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Trwa okres Wielkanocy i czerpiemy radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podkreślamy także sens zmartwychwstania i płynącej z niego nadziei dla wszystkich ludzi. To szczególnie ważne, gdy cały świat zmaga się się z epidemią koronawirusa. Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy Chrystusa, by stawić czoła chorobie, by codziennie w Bogu odnajdować pocieszenie i impuls do działania.

Dla wielu z nas minione święta były inne niż dotychczas. Aby zapobiegać zarażeniu się koronawirusem pozostaliśmy i nadal pozostajemy w naszych domach. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że mamy swoje domy, lecz równocześnie świadomi, że nie wszystkie osoby mają takie szczęście.

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) skierowała apel do Kościołów członkowskich zachęcając do zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla ludzi, którzy utknęli na Lesbos i w Aleppo. GEKE zwróciła naszą uwagę na uchodźców, którzy opuścili swoje domy, nie mają bezpiecznej przystani, ani takiego schronienia jak my. Ich los jest niepewny. Stłoczeni w obozach, zmęczeni tułaczką są bardziej narażeni na działanie wirusa.

W odpowiedzi na apel GEKE, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą zbiórki i zachęcił do przekazywania ofiar na pomoc medyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Lesbos. Zbiórka trwać będzie do 31 maja 2020 r.

Drodzy!

Pragnę Was zachęcić do włączenia się do akcji GEKE, choć jestem świadom, że i Wy zmagacie się z trudnościami. Proszę Was, w tych niepewnych czasach, o bycie z uchodźcami i udzielenie im wsparcia, mimo dzielącej nas odległości. Ta zbiórka jest jednorazowa, a ofiary można przekazywać za pośrednictwem systemu płatności online: https://bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html lub na rachunek bankowy Kościoła z dopiskiem: „na cele kultu religijnego – GEKE”.

Dziękuję Wam za zaangażowanie i życzę Wam Bożego prowadzenia.

Bp Jerzy Samiec

Życzenia świąteczne

Drodzy parafianie i sympatycy,

W imieniu swoim pragnę złożyć życzenia w tym świątecznym, aczkolwiek trudnym dla nas czasie.

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. Chrześcijanom wszystkich wyznań towarzyszy ten sam znak – krzyż Jezusa. Znak ten mówi nam o zbawieniu wiecznym, o usprawiedliwieniu za grzech, a zwłaszcza o pojednaniu. Bóg bowiem w krzyżu Chrystusa pojednał nas, abyśmy w wielkanocny poranek świętowali jego zwycięstwo. Zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światłości nad ciemnością.

Tę światłość wielkanocną mamy nieść w swoich sercach ku pocieszeniu tym, którzy są zasmuceni i brak im już sił. Przykład daje nam Jezus, który po zmartwychwstaniu pocieszał swoich uczniów. Podobne zadanie stoi teraz przed nami. Pocieszajmy się wielkanocną radością i budujmy w duchu nadziei, wiary i miłości.

Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa wleje w nasze dusze pokój, pomoże odpocząć od trudów codziennego życia i pozwoli pozytywnie spojrzeć w przyszłość, dając pewność, że nigdy nie pozostajemy sami. Z nami jest odwieczny Bóg, Stwórca całego świata, który nas umiłował i przyobiecał dom w niebie. Jezus jest bowiem pierwszym wśród żywych, gwarancją życia wiecznego.

ks. Karol Niedoba