Dzienne archiwum: 6 kwietnia 2020

Razem w społeczności

Razem w społeczności

List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu
 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii o Zmartwychwstałym.

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań.

Czytaj dalej

Przesłanie Prezydenta i Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej na Wielki Tydzień

Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie,

Pozdrawiamy was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na świecie. Podczas, gdy w niektórych, wcześniejszych ogniskach zapalnych to tempo wydaje się zwalniać, pojawiają się nowe kraje i społeczeństwa, w których liczba zachorowań wzrasta i gdzie rządy podejmują restrykcyjne działania.

W naszym dzisiejszym liście chcemy podjąć kilka konkretnych kwestii związanych z COVID-19 i reakcją zwierzchników oraz wspólnot wiary, z nadzieją, że przyczyni się to do lepszego wglądu w sytuację Kościołów członkowskich i podjętych w obecnej sytuacji działań.

Czytaj dalej