Rok 2020

Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24

13 października 2018 r. Synod Kościoła przyjął uchwałę, że rok 2020 będzie Rokiem wolności chrześcijańskiej. Jest to nawiązanie do 500-lecie pisma M. Lutra „O wolności chrześcijańskiej” z 1520 roku.

Pismo Lutra powstało w dwóch wersjach: łacińskiej i niemieckiej. Łacińska wersja z dedykacją dla Papieża Leona X (1475-1521) powstała dlatego, że pismo miało być dołączone do listu pojednawczego przesłanego do Rzymu. Jego wersja niemiecka miała zaprezentować niemieckim czytelnikom argumenty na rzecz stanowiska zajmowanego w toczących się sporach przez Reformatora.

Pismo tak zostaje podsumowane przez Lutra: „chrześcijanin nie żyje w sobie i dla siebie, lecz w Chrystusie i dla swego bliźniego w Chrystusie przez wiarę, w bliźnim i dla bliźniego przez miłość. Poprzez wiarę wznosi się ponad siebie do Boga, od Boga zaś zstępuje poprzez miłość. Pozostaje przy tym stale (zakorzeniony) w Bogu i Jego miłości. […] Oto jest prawdziwa, duchowa, chrześcijańska wolność, która uwalnia serce od wszystkich grzechów, przykazań i praw, która przewyższa ziemię. Oby Bóg pozwolił nam to właściwie zrozumieć i zachować w pamięci (jako pomocne wskazanie dla chrześcijańskiego życia)”.

Zob. więcej: Jerzy Sojka, Czytanie reformatora. Marcin Luter i jego pisma, Wisła 2014.