Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Grudziądzu rozpoczął się 16 stycznia w Bazylice, Kościele Rzymskokatolickim. Centralne nabożeństwo mogliśmy przeżywać w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 18 stycznia, po czym odbyło się na zakończenie nabożeństwo w kościele św. Jana, 24 stycznia, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Hasło tygodnia: Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2). Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 rozważane były biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę
  • Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa
  • Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie
  • Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz
  • Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę
  • Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość
  • Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł
  • Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej na Malcie.

(Tekst w oparciu o: ekumenizm.pl)

Fotorelacja:

Autor: PK