Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W nabożeństwie nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (zob. zakładka Kontakt).