Historii Parafii w numerze SiM

W Przeglądzie ewangelickim 2.0 „Słowo i Myśl” (nr 135) odnajdujemy wiele interesujących artykułów w tym, również tekst dotyczący naszej Parafii. Po raz kolejny mogliśmy zaprezentować historię i wydarzenia ostatnich lat. Przegląd dostępny jest w formie PDF: https://slowoimysl-blog.pl/wymiary-wolnosci-nowy-sim/