Gra terenowa – na 500lecie Reformacji w Grudziądzu

18 maja br. każdy ma możliwość uczestniczenia w grze terenowej. Oficjalne rozpoczęcie oficjalne przy kościele św. Jana o godz. 10.00. Koniec składania prac o godz. 16.30 przy kościele św. Jana. Oficjalne wręczenie nagród o godz. 18.00. Poniżej przedstawiamy regulamin Gry terenowej.

Regulamin gry terenowej z okazji 500-lecia reformacji w Grudziądzu

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady gry terenowej zorganizowanej w ramach Nocy Muzeów 18.05.2024 r. Gra odbędzie się z okazji jubileuszu 500 lat reformacji w Grudziądzu i ma na celu przybliżenie historii wyznania ewangelickiego w naszym mieście.

2. Organizatorami gry terenowej są Stowarzyszenie Grajmy! oraz parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu.

3. Gra, ani też żadna z jej składników, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Zasady i przebieg gry terenowej

1. Gra zostanie przeprowadzona 18 maja 2024 r. w godzinach od 10:00 do 16:30 na terenie miasta Grudziądza, w lokalizacjach określonych na załączonej mapie.

2. Wydarzenie przeznaczone jest dla dorosłych i rodzin z dziećmi. Uczestnicy startują drużynowo, a w każdym zespole musi znajdować się co najmniej jeden pełnoletni opiekun. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w grze rozstrzyga organizator.

3. Wzięcie udziału w grze jest dobrowolne oraz oznacza zapoznanie się uczestnika z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

4. Warunkiem udziału w grze jest posiadanie przyborów do pisania oraz Karty Zadań otrzymanej w dniu przeprowadzenia gry.

Dostęp do zadania dodatkowego warunkuje posiadanie sprawnie działającego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu i czytnikiem kodów QR lub zainstalowaną aplikacją do skanowania kodów QR,

5. Aby wziąć udział w grze, należy 18.05.2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 pobrać Kartę Zadań.

O 10:00 odbędzie się oficjalne rozpoczęcie gry, wraz ze spotkaniem z organizatorami przy ul. Szkolnej 10. Od 10:30 do 14:00 Karty Zadań będą nadal dostępne w miejskim punkcie informacji turystycznej.

6. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie miejsc podanych na mapie i w treści Karty Zadań i wykonanie instrukcji tak, by odczytać końcowe hasło zabawy. Dodatkowe zadanie stanowi konieczność potwierdzenia przejścia trasy w postaci pieczątki z jednego (dowolnego) punktu na trasie spaceru.

Karta musi zostać podpisana nazwą drużyny. Odgadnięte hasło uzupełnić w odpowiednim miejscu, pieczęć może być przystawiona gdziekolwiek na Karcie Zadań.

7. Gra odbywa się na terenie starego miasta w Grudziądzu. Punkty terenowe są rozmieszczone w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Dostęp do punktów jest swobodny, a rozsądne wykonywanie zadań nie stwarza żadnego ryzyka dla uczestników.

8. Zakodowane zadania będą opublikowane w Internecie, na stronach z dostępem publicznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostosowanie sprzętu elektronicznego uczestników ani ich dostęp do sieci zależny od dostawcy usług internetowych.

9. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Szybkość nie ma znaczenia, uczestników nie obowiązuje limit czasu.

10. Czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Zadań dokumentującą wykonanie zadań podstawowych (hasło i pieczęć), a opcjonalnie również wykonanym zadaniem dodatkowym, należy dostarczyć organizatorowi — do skrytki przy baszcie kata, przy ul. Szkolnej 10, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 16:30 dnia 18.05.2024 roku.

11. Każda drużyna, która do godz. 16:30 dnia 18.05.2024 zwróci Kartę Zadań, otrzyma upominek i zostanie wyróżniona okolicznościowym dyplomem. Uczestnikom, którzy ukończą grę i wykonają zadanie dodatkowe, zostaną przyznane nagrody dodatkowe w postaci gier planszowych. O przydziale nagród zadecyduje jury złożone z przedstawicieli organizatorów.

12. Nagrody zostaną przyznane 18.05.2024 roku o godzinie 18:00 i przekazane wyłącznie do rąk własnych uczestników. Nie ma możliwości późniejszego odbioru nagród ani ich wymiany na żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

13. Uczestnicy, przystępując do gry wyrażają zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

14. Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także stosowania się do zaleceń i wskazówek organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ciała, wypadki losowe, jak również straty materialne powstałe w czasie brania udziału w grze.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotorelacji z wydarzenia oraz fragmentów prac konkursowych z zachowaniem praw autorskich, w celach niekomercyjnych, związanych z popularyzacją gier planszowych.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w kościele parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana, ul. Szkolna 10, oraz na stronie internetowej organizatora www.projektgrajmy.blogspot.com.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatora.