Archiwum kategorii: Bez kategorii

Spotkanie ekumeniczne z uczniami

25 lutego 2019 roku ks. dr Karol Niedoba, Proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu, gościł w szkole podstawowej Wielkim Komórsku. Spotkanie zainicjowała katechetka, p. Ewa Wrzeszczyńska. Duchowny spotkał się z uczniami ósmej klasy.

Czytaj dalej

Nowa Rada Parafialna

Dnia 3 lutego w Parafii św. Jana odbyły się wybory do Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej, podczas Zgromadzenia Parafialnego. Władze każdej parafii mają trójstopniowy podział, są to: zgromadzenie parafialne, rada parafialna oraz proboszcz. Zgromadzenie parafialne jest najwyższą władzą parafii i tworzą je wszyscy pełnoletni członkowie parafii, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

Czytaj dalej

Diecezjalna Konferencja Duchownych

W Parafii św. Jana odbyła się po raz drugi Konferencja Duchownych Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, a także posiedzenie Rady Diecezjalnej. Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio komunijnego w Kaplicy św. Mikołaja przy Plebanii. Następnie uczestnicy udali się do sali parafialnej, aby tam wspólnie obradować. Konferencja miała też charakter uroczysty, ponieważ była ostatnia w roku 2018.

Rekolekcje międzyparafialne w Poznaniu – 8 kwietnia br.

 

8 kwietnia odbyły się w Poznaniu międzyparafialne rekolekcje. Nasi parafianie brali udział w nich. Ks. Karol Niedoba prowadził rekolekcje dla przybyłej młodzieży. Natomiast ks. prof. Marek Uglorz prowadził rekolekcje dla dorosłych w poznańskim ewangelickim kościele. Odbyły się także zajęcia dla młodszej młodzieży. Temat rekolekcji dotyczył dekalogu.

Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z rekolekcji. 

Diecezjalne rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców

 

W sobotę, 1 kwietnia br., odbyły się w Bydgoszczy Diecezjalne Rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców pod hasłem: Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15,16a)).
 
Celem rekolekcji było przypomnienie znaczenia konfirmacji nie tylko konfirmantom, ale także ich rodzinom oraz uświadomienie, że dzięki poznawaniu i wypełnianiu woli Bożej powstają najbliższe i najpiękniejsze więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkanie z konfirmantami prowadził ks. dr Karol Niedoba, a zajęcia z rodzicami ks. Wojciech Froehlich.
 
Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wspólne posadzenie Dębu Reformacji Solus Christus.

(relacja za: bydgoszcz.luteranie.pl)