Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W nabożeństwo w 1. Niedzielę po Trójcy Świętej, 22 czerwca 2014 roku, została włączona modlitwa dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Po nabożeństwie ks. Paweł Badura wręczył dzieciom świadectwa z religii. Robert Rumiński otrzymał świadectwo z religii po raz drugi, a Zuzanna Muchowska i Michał Rumiński po raz piąty. Dzieci otrzymały, jako nagrody, podręczniki do nauczania kościelnego na następny rok. Dzieci po raz pierwszy otrzymały dyplomy na pamiątkę uczęszczania na Szkółkę Niedzielną. Potem wszyscy parafianie spotkali się w przedsionku kościoła przy słodkich wypiekach. Pani Karola Skowrońska przeczytała z Przyjaciela Dzieci nr 12 ogłoszenie o wynikach „naszych” dzieci w Konkursie Wielkanocnym. Dzieciom życzymy błogosławionych przez Pana Boga wakacji.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Sriptura 2013/2014

Finał siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2013/2014 odbył się w sobotę 22 marca br. w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyło około 150 młodych ewangelików z diecezji cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, pomorsko-wielkopolskiej i warszawskiej. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem Życie Mojżesza.W finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2013/2014 z naszej Parafii wzięli udział piątoklasiści: Zuzanna Muchowska i Michał Rumiński. Michał zdobył 22,5 pkt. A Zuzanna 18,5 pkt. Zuzanna i Michał otrzymali dyplom finalisty i w prezencie od Towarzystwa Biblijnego Atlas biblijny. Ks. Paweł Badura wsparł przeprowadzenie finału: był w czasie Konkursu z grupą ponadgimnazjalną i sprawdzał prace. W niedzielę Zuzanna i Michał byli na szkółce niedzielnej w Betanii, było znacznie więcej dzieci niż w Grudziądzu. Dzieci i pastorostwo uczestniczyło w nabożeństwie w Betanii, w Wapienicy, które prowadził ks. Zbigniew Kowalczyk.

Dziękujemy Zuzannie Muchowskiej i Michałowi Rumińskiemu za zaangażowanie i udział w Konkursie Sola Scriptura 2013/2014.

Światowy Dzień Modlitwy

Nabożeństwa ekumeniczne Światowego Dnia Modlitwy w Grudziądzu odbywają się cyklicznie w kościołach: luterańskim, metodystycznym i katolickim. W tym roku nabożeństwo odbyło się 7 marca w kościele ewangelicko-metodystycznym św. Pawła.Zgromadzonych wiernych, z różnych kościołów chrześcijańskich, powitała pastorowa Renata Dąbrowska. Liturgię przygotowały chrześcijanki z Egiptu pod hasłem Strumienie na pustyni. Liturgię nabożeństwa czytały panie Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bpa, Parafii Ewangelicko-Metodystycznej św. Pawła i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana. Liturgię z naszej Parafii czytały panie: Anna Badura, Danuta Kawa, Karola Skowrońska i Elżbieta Smolarek.Słowem Bożym służył ks. kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz Parafii św. Mikołaja Bpa. Na organach podczas ekumenicznego nabożeństwa grał Dawid Dąbrowski z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej. Błogosławieństwa udzielili księża, każdy w swoim obrządku: ks. kanonik Dariusz Kunicki z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ks. proboszcz Waldemar Dąbrowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. proboszcz Paweł Badura z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nabożeństwo ekumeniczne zakończono pieśnią Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów. Nabożeństwo ŚDM 2015 r. odbędzie się w Bazylice Kolegiackiej Parafii Św. Mikołaja Bpa.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Metodystycznej.

Wprowadzenie w urząd radnej parafialnej zastępcy

Dnia 31 stycznia 2014 r., na Radzie Parafialnej ks. Paweł Badura z upoważnienia ks. bpa Marcina Hintza wprowadził w urząd radnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu panią Katarzynę Liedtke. Pani K. Liedtke została wprowadzona na podstawie §31 pkt4 Regulaminu Parafialnego. Jeśli w czasie trwania kadencji zawakuje we władzach parafialnych miejsce członka, zajmuje je zastępca, wybrany w okręgu wyborczym, w którym to miejsce zawakowało, zgodnie z kolejnością na liście zastępców. Składa on ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczy i piastuje swój mandat do końca kadencji danej władzy.