Archiwum kategorii: Bez kategorii

III edycja – popołudnie z grami

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Po raz trzeci, 26 listopada, miało miejsce spotkanie podczas, którego wspólnie graliśmy w gry planszowe. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.oo i trwało ponad 5 godzin. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie po wielu latach z grami karcianymi i planszowymi. Okazało się, że każdy odnalazł w sobie samego siebie z przed wielu lat, gdy grał z rówieśnikami w planszówki.

Oprócz gier uczestnicy mogli częstować się przyniesionymi, różnymi smakołykami i dobrą kawą. Teraz tylko pół roku do następnej edycji popołudnia z grami.

Pamiątka Świętych Pańskich i Umarłych – 1 listopada 2016 r.

p1180287

Liturgicznie w dzień 1 listopada wspominania się męczenników Kościoła i wszystkich, którzy swoim życiem składali dobre świadectwo o Bogu i Jego miłości. Kościół luterański nie uznaje kultu świętych, ale osoby, które w wierze odeszły do Pana, stają się dla wierzących autorytetami i przykładami polecanymi do naśladowania.

1 listopada w sposób szczególny pochylaliśmy się również nad sprawami ostatecznymi, nad fenomenem ludzkiego przemijania i życia wiecznego. Dlatego podczas naszego nabożeństwa na cmentarzu wspominaliśmy naszych bliskich, których Pan powołał już do siebie.

Nabożeństwo odbyło się o godz. 16.00, gromadząc wiernych nie tylko z kościoła ewangelickiego.

Święto Reformacji – inauguracja 500-lecia Reformacji

30 października, w przeddzień Święta Reformacji, w grudziądzkiej parafii odbyło się inauguracyjne nabożeństwo z okazji Święta Reformacji. Podczas nabożeństwa młodzież konfirmacyjna czytała teksty biblijne, a po nabożeństwie wspólnie świętowaliśmy pamiątkę reformacji. W nabożeństwie uczestniczyły także osoby innych wyznań. Dziękujemy za waszą obecność.

Rok 2017 będzie dla luteran szczególnym rokiem, ponieważ obchodzimy dekadę Reformacji. 500 lat temu ks. dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego swoje 95 tez. Pierwsza z nich brzmi: „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: „Pokutujcie”, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą”. Ks. dr Marcin Luter sprzeciwił się kupczeniu odpustami. Chciał, aby w człowieku rzeczywiście pojawiło się pragnienie pokuty i zmiany życia. Jego poglądy niestety nie były przez wszystkich przyjęte z entuzjazmem.

Dziękujemy również za życzenia przesłane przez zbór metodystyczny i chrystusowy w Grudziądzu.

Zmarł ks.proboszcz Paweł Badura

Dnia 9.10.2014r. zmarł ks. Paweł Badura. Pożegnanie proboszcza w Grudziądzu odbyło się w dniu 15.10.2014r. Nabożeństwo poprowadził zwierzchnik diecezji ks. bp Marcin Hintz . Śp. ks. Pawła Badurę pożegnała w imieniu własnym , Rady Parafialnej i Parafian – kurator Elżbieta Smolarek.  

„Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:  jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (rz. 14,7-8)

Szanowna Pani Pastorowo, księża biskupi, duchowni , wszyscy zebrani  ,

W imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian, pragnę pożegnać naszego Drogiego ks. Pawła i wyrazić nasz ból i smutek. Jednak trudno oddać to, co czują dziś nasze serca. To nagłe zrządzenie losu zbyt boleśnie nas przygniotło. Nie byliśmy przygotowani na takie sieroctwo……..

Byłeś nie tylko duszpasterzem, byłeś przede wszystkim człowiekiem, o ogromnej wrażliwości i oddanym sercu.  Byłeś wzorem pobożności , skromności i wielkim wyznawcą słowa Bożego.

Przyszedłeś do naszej grudziądzkiej wspólnoty parafialnej przed zaledwie 5 laty . Byłeś szczęśliwy, że zostałeś skierowany do służby w naszej Parafii w której chciałeś pozostać do emerytury. Mówiłeś mi zawsze, że odnalazłeś tu spokój i przyjaznych ludzi .  Wniosłeś w nasze życie parafialne nowego ducha . Umacniałeś nas w naszej wierze i nadziei wynikającej z tej wiary.  Przyczyniałeś się do powstawania obecnego wizerunku naszej Parafii z której byłeś dumny. Byłeś kimś , kto interesował się życiem każdego z nas , szczególnie dzieci, a Twoja wiara dawała Ci siłę do pracy , którą nam także przekazywałeś, a każdy z nas mógłby opowiedzieć swoją własną historię spotkań z Tobą.

Drogi Księże Pawle !

Nie ma takich słów, które mogłyby wyrazić nasz ból. Ale godzimy się z wyrokiem boskim ponieważ właśnie Ty możesz powtórzyć za Wergiliuszem: „Non omnis moriam” – nie wszystek umrę. Pozostają przede wszystkim ci, których swoim duszpasterskim słowem i przykładem przywiodłeś do Boga i nauczyłeś zasad Chrystusowych.

Stajemy dzisiaj przy Twojej trumnie by wyrazić Ci wdzięczność za wszystko co przez te 5 lat pobytu w parafii uczyniłeś. Odszedłeś, zostawiłeś nas samych na drodze, ale my wiemy kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Żegnając naszego Drogiego zmarłego w imieniu społeczności parafialnej , jesteśmy przekonani , że będąc wśród nas ks. Paweł Badura realizował słowa Psalmu 119 jako ten który „chodził drogą prostą postępując według prawa Pańskiego”. Ufamy, że „strzegąc świadectwa Pana”, przekazując go nam którzyśmy Cię spotykali i „szukając Go całym sercem” jest już szczęśliwy wieczną radością w Królestwie Bożym.

Niech Pan, któremu całe życie w ludziach pokornie służyłeś obdarzy Cię wiecznym pokojem.         

 Spoczywaj w Bogu !!!

Prezes Rady Parafialnej/Kurator , członkowie Rady Parafialnej i Parafianie.

Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się dnia 17.10.2014r. w kościele Jezusowym w Cieszynie. Śp. ks. Paweł Badura spoczął na cmentarzu w Hażlachu.