Archiwum kategorii: Wydarzenia diecezjalne

II. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet

Tegoroczne spotkanie „Śniadanie dla Kobiet” (16.09), z racji jubileuszu 500-lecia reformacji, koncentrowało się na kobietach związanych z reformacją XVI wieku oraz wyzwaniach jakie stoją przed współczesnymi „bohaterskimi” kobietami. Fragmentem z Pisma oraz słowem wstępu i modlitwą, powitała wszystkich gospodyni spotkania, p. Elżbieta Walukiewicz. Głównymi prelegentkami spotkania były p. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, teolog, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która poprowadziła część dotyczącą kobiet reformacji XVI w. W bardzo interesujący sposób zaprezentowała rysy biograficzne czterech kobiet: Katarzyny Luter, Elżbiety Cruciger, Anny Wazówny oraz Arguli von Grumbach. Część dotyczącą „współczesnych wyzwań kobiet – być bohaterką dziś…?” poprowadziła p. Joanna Anuszewska-psycholog, pedagog. W swoim przemówieniu w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące stereotypów związanych z płcią, ewolucję ról kulturowo przypisanych danej płci, schematy utrwalania tych ról już od okresu prenatalnego oraz współczesne wyzwania, jakim dziś stawiają czoło kobiety-bohaterki w swojej codzienności. Po części gastronomiczno-wykładowej, uczestniczki miały okazję zwiedzenia wystawy w Muzeum Okręgowym, zatytułowanej „Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta”.

(Tekst zaczerpnięty z: http://luteranie.konin.pl)

Synod Diecezji Pomorsko-wielkopolskiej

 I Sesja VI  Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 10 i 11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbyła się Sesja VI Synodu Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej  naszego Kościoła, w której uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska.

Obrady Synodu rozpoczęto modlitwą  w bydgoskim kościele Zbawiciela, którą prowadzili: ks. bp Marcin Hintz i ks. radca Janusz Staszczak. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW.

W Centrum Parafialnym na plebanii  synodałowie wysłuchali wykładu ks. bp Marcina Hintza  pt. „Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje”.  Po dyskusji synodałowie mogli poznać się, uczestnicząc w ciekawej autoprezentacji.

Dzień następny rozpoczęto w kościele Zbawiciela  nabożeństwem  ze Spowiedzią i Komunią  Święto. Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.

Przed rozpoczęciem sesji wyborczej minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 8 marca, po ciężkiej chorobie, w wieku 41 lat, śp. Anny Boruty – Bisok, teologa i katechetki pełniącej swoją służbę w poznańskiej parafii. 

Sesję wyborczą prowadził Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Przyjęto porządek obrad i wybrano sekretarzy  komisję skrutacyjną  do przeprowadzenia wyborów. Świeckim Kuratorem Diecezjalnym wybrana została Izabela Główka – Sokołowska z Koszalina, ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii EA w Koszalinie został Radcą Duchownym Diecezji,  a Radcą Świeckim Diecezji został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z Torunia. Komisję Rewizyjną Diecezji stanowią: Bogdan Wesołowski z Włocławka, ks. Waldemar Gabryś, proboszcz parafii w Lesznie, Jan Wild z Kobylnicy (parafia w Słupsku). Natomiast Delegatami Świeckimi do Synodu Kościoła, spośród 8. zgłoszonych kandydatów, wybrano: prof. Jarosław Kłaczkowa (Toruń), prof. Bogumiła Linde (Sopot)  i Andrzeja Banerta (Kalisz). Podczas wiosenne sesji Synodu DPW wybrano także kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego, którymi zostali Joanna Szydlik i Piotr Kowalski.

 W sesji sprawozdawczej przyjęto protokół z poprzedniej sesji Synodu  oraz sprawozdania duszpasterzy: Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Młodzieżowego – ks. Karol Niedoba i Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz dyrektora Diakonii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej – ks. Wojciech Froehlich.  Po dyskusji, sprawozdania zostały przyjęte. W dalszej części tej sesji wysłuchano sprawozdania Biskupa Diecezjalnego, ks. bp Marcina Hintza, Kuratora Diecezji, Izabeli Główki-Sokołowskiej  i  Radcy Duchownego, ks. Janusza Staszczaka. Szczegółowe sprawozdanie finansowe złożyła księgowa Diecezji Dorota Mielczarek. Po dyskusji sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie Diecezjalnej  za 2016 rok. Synodałowie przyjęli także przedłożony preliminarz budżetowy na 2017 t. 

Bardzo interesująco zapowiadają się organizowane wydarzenia z okazji 500 – lecia Reformacji, zarówno w Kościele, jak i Diecezji. Wszystkie proponowane uroczystości są prezentowane w specjalnych wydawnictwach i na stronach www.luteranie.pl 

Po wysłuchaniu wolnych wniosków i zapytań VI Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakończył obrady. Sesja jesienna Synodu odbędzie się 14 października 2017 r.

Karola Skowrońska

Zgromadzenie Parafialne

4 grudnia 2016 odbyło się zgromadzenie parafialne. Po nabożeństwie odczytana została lista kandydujących osób na synodała diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Po wyłonieniu komisji skrutacyjnej odbyły się wybory. Po ogłoszeniu wyników i przesłaniu protokołu radzie diecezjalnej przedstawicielem parafii w synodzie diecezjalnym została p. Karola Skowrońska.

Gratulujemy i życzymy bożego błogosławieństwa!

Rolę delegata pełni się przez cztery lata. Później na nowo wybierani są kandydaci do synodów diecezjalnych i synodu Kościoła.

 

I. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet – Toruń 2016

22 października br. odbył się  I diecezjalne śniadanie dla kobiet w Toruniu. Grupa Pań z grudziądzkiej parafii wzięła udział w nim. W programie oprócz tematu dotyczącego relacji i emocji w codziennym życiu odbyły się warsztaty mydlarskie. Była to także dobra okazja, aby poznać się i spędzić wspólnie czas. Zdjęcia mówią same za siebie 🙂