Rok 2013

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2012/2013

Światowy Dzień Modlitwy

Wprowadzenie w urząd Rady Parafialnej

Chrzest Colina Alexa

Sola Scriptura 2012/2013