Kalendarz nabożeństw

Kwiecień 2019

Hasło miesiąca: „Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”

Ewangelia Mateusza 28,20

7 kwietnia V Pasyjna Niedziela
(Judica – Bądź sędzią moim, Boże…  Ps 43,1)
Godz. 10.00
14 kwietnia VI Pasyjna – Niedziela Palmowa Godz. 10.00
19 kwietnia Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci Pana Jezusa Godz. 16.00
20 kwietnia Wielka Sobota Godz. 10.00
(kaplica cmentarna)
21 kwietnia Wielkanoc – I dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Godz. 10.00
28 kwietnia I. po Wielkanocy
(Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta. 1 P 2,2)
Godz. 10.00