W jaki sposób zgłosić wizytę duchownego?

Odwiedziny domowe są często doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów o wierze. Jeśli potrzebujesz duchowego wsparcia lub po prostu rozmowy skontaktuj się z duchownym albo przyjdź do plebanii (ul. Cmentarna 3a).

Jedni drugich brzemiona noście.
List Apostoła Pawła do Galacjan 6,2

 

Osoby chore, bądź te, które z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć i uczestniczyć w nabożeństwie, a pragną przystąpić do sakramentu Stołu Pańskiego mogą poprosić o tak zwaną komunię domową. Wtedy duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Podczas wizyty duchownego należy zadbać o to, by nabożeństwo mogło odbyć się w stosownej atmosferze oraz o intymność podczas rozmowy duszpasterskiej, jeśli ktoś z domowników o taką rozmowę poprosi przed lub po nabożeństwie.

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u duchownego. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i pozostawienia telefonu zwrotnego, ułatwi to dotarcie na miejsce i doprecyzowanie terminu spotkania.

Na pewno nie należy krępować się i zgłaszać potrzebę wizyty duszpasterskiej, szczególnie kiedy sytuacja jest pilna np. gdy ktoś umiera, lub znajduje się w szpitalu i chce uczestniczyć w komunii. Jeśli ktoś pragnie złożyć ofiarę na Kościół, może uczynić to zawsze w kancelarii parafialnej. Nie pobieramy opłat za udzielanie sakramentu komunii świętej.

Nagłe, pilne wezwanie do szpitala zgłaszać należy bezpośrednio do duchownego. Komunia udzielana jest osobom przytomnym i świadomym. W przypadku, gdy osoba jest nieprzytomna duchowny udziela błogosławieństwa i prowadzi stosowną modlitwę.

Dodaj komentarz