W jaki sposób zgłosić pogrzeb i wspomnienie po zmarłej osobie?

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
 
Ewangelia Jana 3,16
 

Po otrzymaniu aktu zgonu należy udać się do kancelarii parafialnej (ul. Cmentarna 3a). Najlepiej wcześniej umówić się także z duchownym na spotkanie. Podczas spotkania ustalony zostanie termin pogrzebu oraz omówiony przebieg ceremonii. Należy przynieść ze sobą odpis skrócony aktu zgonu i mieć przygotowane dane zmarłego. Należy również dostarczyć kartę zgonu. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.).


W jaki sposób zgłosić wspomnienie po zmarłej osobie?

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Ewangelia Jana 14,27

Tradycją luterańską jest wspominanie swoich bliskich. Ma to miejsce podczas nabożeństwa. Duchowny odczytuje personalia wspominanej zmarłej osoby, a następnie przekazuje  kilka słów pociechy opartych na Słowie Bożym rodzinie zmarłej osoby oraz w modlitwie powszechnej dziękuje za życie zmarłego, w której prosi także Boga o pokój i błogosławieństwo dla rodziny zmarłego. „Wspomnienie” zazwyczaj ogłaszane jest ok. 6 tygodni po pogrzebie oraz w pierwszą rocznicę śmierci. Każde kolejne wspomnienia wg uznania rodziny. Prosimy o zgłaszanie „wspomnienia”, co najmniej tydzień przed nabożeństwem w kancelarii parafialnej.

Dodaj komentarz