W jaki sposób zgłosić ucznia na lekcje religii

Lekcje religii prowadzone są w Międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Plebanii przy ul. Cmentarnej 3a. Odpowiednio dostosowana do tego sala pozwala na indywidualny kontakt z uczniem.

Na lekcje religii ewangelickiej nie muszą uczestniczyć dzieci osób będących wyznania ewangelickiego. Rodzice innego wyznania mogą również posyłać swoje dzieci na zajęcia. Otrzymują oceny podobnie jak ich rówieśnicy w szkole, które zapisywane są na świadectwach.

Rodzice chcący posłać swoje dziecko na lekcje religii zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki składając odpowiednie oświadczenie. Podobne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na uczestniczenie w lekcjach religii, należy przekazać proboszczowi parafii. W ten sposób dziecko jest zapisywane na listę uczniów uczęszczających do Międzyszkolnego punktu katechetycznego.

Odpowiednie wzorce oświadczeń można otrzymać pisząc na e-mail: karol.niedoba@luteranie.pl