W co wierzymy

Najważniejsze prawdy Kościoła to:

sola scriptura – wyłącznie Pismo Święte,

sola gratia, sola fide – wyłącznie łaska i wiara, 

solus Christus – wyłącznie Jezus Chrystus.

 

Więcej poniżej:


  1. Luteranie w Polsce
  2. Kościół
  3. Nauka Kościoła

 

Dodaj komentarz