Pytania i odpowiedzi

Wiele osób nie zna innych wyznań oprócz swojego. Zdarza się, że spotyka na swojej drodze ludzi wyznania ewangelicko-augsburskiego (potocznie luterańskiego) albo napotyka na kościół wyznania ewangelickiego. Przy tej okazji może pojawić się szereg różnych pytań. Zachęcamy do udziału w spotkaniach dla zainteresowanych Kościołem albo przeczytania poniższych pytań i odpowiedzi. Jeśli nie odnalazłeś pytania i odpowiedzi, której poszukujesz napisz: karol.niedoba@luteranie.pl .

Czy ewangelicy wierzą w Boga?

Tak. Wyznajemy wiarę w Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Za starokościelnym Wyznaniem Nicejsko-Konstantynopolitańskim wspólnie powtarzamy najważniejsze artykuły wiary o Bogu Stwórcy, o Jezusie Zbawicielu i o ożywicielu Duchu Świętym oraz o jednym, świętym, apostolskim i powszechnym Kościele. Ufamy też, że Bóg w dzień ostateczny wzbudzi nas dając nowe ciała i przeznaczy do życia wiecznego.

Czy można przyjść na nabożeństwo?

Tak, zapraszamy! Nabożeństwo jest otwarte dla wszystkich osób. Znajomość liturgii i obrzędów nie jest wymagana. Po za tym, porządek nabożeństwa jest w programach wystawionych na ławkach, a także w śpiewnikach, które można otrzymać przy wejściu do kościoła. Ponadto duchowny podaje pieśni i prowadzi liturgię. Warto więc odwiedzić kościół w niedzielne do południe, aby doświadczyć duchowości ewangelickiej.

Czy ewangelicy obchodzą święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne?

Tak. Obchodzimy święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ponadto w liturgii Kościoła są obecne takie święta jak: Święto Epifanii (potocznie nazywane świętem trzech króli), środa popielcowa (rozpoczynający tzw. Wielki Post przez ewangelików nazywany czasem pasyjnym), Wniebowstąpienie Chrystusa, Zesłanie Ducha Świętego. Kościół ewangelicki zrezygnował natomiast ze świąt obecnych w praktyce Kościoła Rzymskokatolickiego, które wynikały z tradycji. W to miejsce pojawiły się inne święta odwołujące się do wydarzeń, które były istotne dla ewangelików takie jak Pamiątka Reformacji 31 października przypominająca symboliczny początek Reformacji – ogłoszenie „95 tez przeciwko odpustom” przez Marcina Lutra.

Czy ewangelicy mają sakramenty?

Tak. W Kościele obowiązują dwa sakramenty, Chrzest i Komunia Święta, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, w których pod widzialnymi znakami udzielana jest łaska Boża. W sakramentach wierzący otrzymują Boże obietnice, wzmocnienie w wierze. Sakramenty spajają także wspólnotę budując jej duchowe życie.

Czy w Kościele zawierane są śluby?

Tak. Duchowni Kościoła udzielają ślubów w kościele podczas, których błogosławi parę młodą głosząc im obietnice Boże, którymi Bóg chce obdarzyć nowożeńców. Ślub udzielany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ma skutki cywilno-prawne. Dopuszczalne są również śluby mieszane.

Czy osoby rozwiedzione mogą przystępować do Komunii Świętej?

Tak. Kościół naucza, że każdy człowiek przed Bogiem jest grzeszny, ale tylko ten kto uwierzy w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa może zostać usprawiedliwiony i radować się zbawieniem. Do Komunii zaproszone są wszystkie osoby wierzące i pragnące przyjąć prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, jako znak Jego prawdziwej śmierci. W ten sposób dziękujemy za usprawiedliwienie z grzechów i życie wieczne.

Czy dziecko innego wyznania może uczestniczyć w lekcjach religii ewangelickiej?

Tak. Dzieci innego wyznania mogą uczestniczyć w zajęciach, jeśli na to wyrażą zgodę rodzice/opiekunowie albo pełnoletni uczniowie. Duchowny wystawia ocenę, która jest uznawana przez szkoły państwowe i prywatne. Zajęcia są prowadzone w Międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Plebanii.