Pytania i odpowiedzi

Czy ewangelicy wierzą w Boga?

Tak. Wierzymy w Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Za starokościelnym Wyznaniem Nicejsko-Konstantynopolitańskim wspólnie powtarzamy najważniejsze artykuły wiary, które obecne są zarówno w Kościele Rzymskokatolickim, jak i Kościele Prawosławnym.

Czy można przyjść na nabożeństwo?

Nabożeństwo jest otwarte dla wszystkich osób i stanowi istotną rolę w życiu ewangelika. Przychodząc na nabożeństwo nie trzeba obawiać się nieznajomości liturgi. Porządek nabożeństwa jest w śpiewnikach, który można otrzymać przywejściu do kościoła. Ponadto duchowny podaje pieśni i prowadzi liturgię. Warto więc odwiedzić kościół w niedziele, aby doświadczyć duchowości ewangelickiej.

Czy ewangelicy obchodzą święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne?

Tak. Obchodzimy główne święta chrześcijańskie wspólne dla chrześcijan. Dlatego też w liturgii Kościoła są obecne takie święta jak: Święto Epifanii (potocznie nazywane świętem trzech króli), środa popielcowa (rozpoczynający tzw. Wielki Post przez ewangelików naywany czasem pasyjnym), Wniebowstąpienie Chrystusa, Zesłanie Ducha Świętego. Kościół ewangelicki zrezygnował natomiast ze świąt obecnych w praktyce Kościoła Zachodniego, które wynikały z tradycji, czy historii. W to miejsce pojawiły się inne święta odwołujące się do wydarzeń, które były istotne dla ewangelików takie jak Pamiątka Reformacji 31 października przypominająca symboliczny początek Reformacji – ogłoszenie „95 tez przeciwko odpustom” przez Marcina Lutra.

Czy ewangelicy mają sakramenty?

Tak. W Kościele są dwa sakramenty, Chrzest i Komunia Święta, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, w których pod widzialnymi znakami udzielana jest łaska Boża. W sakramentach wierzący w zawartą w nich obietnicę otrzymują odpuszczenie grzechów, budzą one i wzmacniają wiarę, a także są wydarzeniami wspólnotowymi, istotnymi elementami duchowego życia Kościoła.

Czy w Kościele zawierane są śluby?

Tak. Duchowni Kościoła udzielają ślubów podczas, których błogosławi parę młodą głosząc im słowa Bożych obietnic jakimi Bóg chce ich obdarzyć. Ślub udzielany w Kościele ma skutki cywilno-prawne.

Czy osoby rozwiedzione mogą przystępować do Komunii Świętej?

Tak. Kościół naucza, że każdy człowiek przed Bogiem jest grzeszny, ale tylko ten kto uwierzy w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa może zostać usprawiedliwiony i radować się zbawieniem. Do Komunii zaproszeni są wszyscy, którzy wierzą, że jest to prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa i którzy pragną otrzymać przyobiecane w tym sakramencie odpuszczenie grzechów.

Czy dziecko innego wyznania może uczestniczyć w lekcji religii ewangelickiej?

Dzieci innego wyznania mogą uczestniczyć w zajęciach. Lekcja religii nie zobowiązuje do przestąpienia na wyznanie ewangelickie. Wystawiana ocena jest uznawana przez szkoły państwowe i prywatne. Zajęcia są prowadzone w Międzyszkolnym punkcie katechetycznym.