Spotkanie Adwentowe

11 grudnia br., w naszej Parafii odbyło się spotkanie adwentowe. Była to okazja, aby spojrzeć szerzej na miniony rok, ale też wybiec myślami do przodu dziękując Bogu za możliwość spokojnego przeżywania czasu adwentu. Podczas spotkania towarzyszyła nam refleksja i kolędy.

Dziękuję za wszystkie dary przyniesione i pomoc w przygotowaniu spotkania.

Przegląd Pastorałek i Kolęd w byłym kościele ewangelickim w Łasinie

Proboszcz, ks. Karol Niedoba, po raz pierwszy zaproszony został do komisji Jury podczas przeglądu Pastorałek i Kolęd, który odbywał się w byłym kościele ewangelickim w Łasinie. Kościół w okresie powojennym został częściowo rozebrany, a w miejsce jego zorganizowano Miejsko Gminy Ośrodek Kultury. Budynek chociaż nie przypomina już kościoła to na szczęście służy całej lokalnej społeczności na różne sposoby.

Pomoc dla osób z Ukrainy

14 grudnia br., przekazana została odzież zimowa dla rodzin, którymi opiekuje się Parafia. Dziękujemy Proboszczowi Parafii kaliskiej, ks. Michał Kuhn, który zorganizował i przekazał odzież.

Posiedzenie oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

28 listopada br., w naszej Parafii odbyło się posiedzenie oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W sali parafialnej zebrali się duchowni różnych wyznań pod przewodnictwem ks. Janusza Olszańskiego, z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Duchowni oprócz wymiany informacji na temat wydarzeń ekumenicznych w ich regionie dyskutowali na temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2023. Obrady były także okazją do wspólnych dyskusji teologicznych. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na następny rok 2023. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszej Parafii duchownych różnych wyznań.