Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Bydgoszczy

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia br., w Bydgoszczy odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży. Tematem przewodnim były anioły tj. Michał i Gabriel. Tradycją staje się, że młodzież wraz z bydgoską parafią rozpoczyna nowy rok kościelny i okres adwentu. Zjazd jak poprzednio miał charakter rekolekcyjny wypełniony nie tylko tematami dotyczącymi aniołów, ale również wypełniony różnymi warsztatami. Zjazd zakończył się uroczystym nabożeństwem w liturgii młodzieżowej, a sama młodzież zaśpiewała dla zboru.

Czytaj dalej

Ekumeniczne nabożeństwo w Trylu

24 listopada po raz piąty już na cmentarzu ewangelickim w Trylu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W tym roku pod krzyżem, przy tablicy pamiątkowej zebrali się nie tylko mieszkańcy wsi, ale także goście z Bohlina, Grudziądza, Nowego Mątaw,  Świecia, Wielkiego Komorska . Wśród nich byli wicestarosta powiatu świeckiego pan Franciszek Koszowski, burmistrz Nowego pan Czesław Woliński, dyrektor szkoły pani Bożena Bienek radni pan Zbigniew Kapusta i Paweł Bieluszewski, sołtysi pani Katarzyna Kubacka i Katarzyna Sikorska .

Czytaj dalej

Ostatni rok przygotowania do konfirmacji

W minioną niedzielę (24 listopada br.) podczas nabożeństwa oficjalnie został przedstawiony przez proboszcza parafii uczeń klasy 7, Robert Rumiński, który w przyszłym roku po zdanym egzaminie będzie konfirmowany. Robert brał także aktywny udział w liturgii czytając teksty biblijne przeznaczone na tę niedzielę. Była to również dobra okazja przypomnienia sobie czym jest konfirmacja i jakie ma znaczenie dla przystępującej osoby, jak i całej wspólnoty.

Czytaj dalej

Prelekcja w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku

Po raz drugi odbyła się prelekcja na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku. Uczniowie ósmej klasy mogli dowiedzieć się od ks. Karola Niedoby podstawowych informacji na temat Kościoła, zobaczyć strój liturgiczny, czy zapoznać się ze śpiewnikiem. Po prelekcji był czas na zadawanie pytań. Młodzież przygotowała szereg interesujących pytań. Przygotowała także poczęstunek, a wszystko koordynowała p. Ewa Wrzeszczyńska.

Czytaj dalej

Międzynarodowy dzień modlitwy o Kościół prześladowany

Za nami już nabożeństwo podczas, którego szczególnie modliliśmy się za naszych braci i siostry z Nigerii i Chin. Podczas nabożeństwa mogliśmy zobaczyć filmy zachęcające nas do modlitwy, a także o sytuacji Kościoła w Nigerii i Chinach. Odczytana została również historia chrześcijanki z Nigerii, która pomimo zagrożenia nie ugięła się przed śmiercią ponosząc męczeńską śmierć oraz list braci i sióstr z Chin, którzy zapewniają, że nadal istnieją tam prześladowania. Dzięki lokalnym mediom do wiele osób dotarło zaproszenie na wystawę, która po nabożeństwie została otwarta z okazji Międzynarodowego dnia modlitw. Wystawę będzie można obejrzeć przez najbliższe tygodnie po nabożeństwie lub po uprzednim umówieniu się z Proboszczem.

Czytaj dalej