Rok 2020

Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24

13 października 2018 r. Synod Kościoła przyjął uchwałę, że rok 2020 będzie Rokiem wolności chrześcijańskiej. Jest to nawiązanie do 500-lecie pisma M. Lutra „O wolności chrześcijańskiej” z 1520 roku.

Czytaj dalej

Jasełka SP w Krusinie

20 grudnia w SP w Krusinie swój debiut w jasełkach miał uczeń Robert. Pełnił rolę narratora. Na zaproszenie uczniów przygotowujących występ przybył też proboszcz naszej Parafii. Po zakończeniu jasełek złoży życzenia uczniom i rodzicom w imieniu własnym i Parafii.

Adwentowe spotkanie parafialne

14 grudnia br., w sali parafialnej odbyło się po raz kolejny spotkanie adwentowe. Wspólne przeżywanie adwentu pozwala na właściwe nastawienie się na nadchodzące Święta. Przypomina nam także, że Chrystus ponownie przyjdzie. Można więc powiedzieć, że uroczyste spotkanie w Parafii jest pewną zapowiedzią rzeczy przyszłych.

Czytaj dalej

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Bydgoszczy

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia br., w Bydgoszczy odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży. Tematem przewodnim były anioły tj. Michał i Gabriel. Tradycją staje się, że młodzież wraz z bydgoską parafią rozpoczyna nowy rok kościelny i okres adwentu. Zjazd jak poprzednio miał charakter rekolekcyjny wypełniony nie tylko tematami dotyczącymi aniołów, ale również wypełniony różnymi warsztatami. Zjazd zakończył się uroczystym nabożeństwem w liturgii młodzieżowej, a sama młodzież zaśpiewała dla zboru.

Czytaj dalej

Ekumeniczne nabożeństwo w Trylu

24 listopada po raz piąty już na cmentarzu ewangelickim w Trylu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W tym roku pod krzyżem, przy tablicy pamiątkowej zebrali się nie tylko mieszkańcy wsi, ale także goście z Bohlina, Grudziądza, Nowego Mątaw,  Świecia, Wielkiego Komorska . Wśród nich byli wicestarosta powiatu świeckiego pan Franciszek Koszowski, burmistrz Nowego pan Czesław Woliński, dyrektor szkoły pani Bożena Bienek radni pan Zbigniew Kapusta i Paweł Bieluszewski, sołtysi pani Katarzyna Kubacka i Katarzyna Sikorska .

Czytaj dalej