Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W nabożeństwie nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (zob. zakładka Kontakt).

Nabożeństwa i spotkania

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, informuję, że zarówno zajęcia katechetyczne zostają odwołane. Nauczanie realizuje się drogą elektroniczną. Odwołane zostają także spotkania parafialne oraz spotkania Rady Parafialnej.

Zważywszy jednak na zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych i innych osób należących do tzw. grupy ryzyka, proszę o rozważenie możliwości pozostania w domu i do udziału w nabożeństwach online. 

W naszym Kościele wiele parafii transmituje nabożeństwa w Internecie. Znajdziecie je na stronach internetowych parafii ewangelickich w Krakowie, Cieszynie, Skoczowie, Pszczynie, Opolu, Warszawie, Wiśle Czarne, Wiśle Malince i innych.

Zachęcam do utrzymywania wzajemnych kontaktów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i sieci internetowej. W ten sposób możemy się wspierać i okazywać wzajemną pomoc.

Nadal jednak funkcjonuje Kancelaria (cmentarna i parafialna). Osoby potrzebujące rozmowy duszpasterskie proszone są o kontakt telefoniczny 504473954 lub mailowy karol.niedoba@luteranie.pl .

W tym czasie, o ile sytuacja się nie zmieni będą odprawiane nabożeństwa. Proszę, aby w kościele zachowywać bezpieczny dystans (1-2 m) i zrezygnować z witania się oraz żegnania przez bezpośredni kontakt.

Słowo Biskupa Kościoła, ks. Jerzego Samca

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Sytuacja jest nadzwyczajna. Jak widzimy, odwoływane są wszelkie imprezy sportowe, kulturalne, naukowe. Zamknięte są szkoły, uczelnie. Wiele osób pracuje zdalnie, inni biorą urlopy lub zwolnienia. Ogranicza się spotkania, podczas których gromadzi się większa liczba osób.
Wiemy, że Kościół jako wspólnota był i jest miejscem świętym, które dla wielu szukających wzmocnienia, ratunku, pokoju i odpowiedzi na lęki jest miejscem bezpiecznym, w którym znajdują to, czego potrzebują.
Dlatego powinniśmy być otwarci na zaspakajanie tych potrzeb. I choć znacznie ograniczamy nasze normalne aktywności w parafiach, to musimy wzmocnić naszą aktywność duszpasterską.
(…)
Chciałbym zakończyć słowem z Pierwszego Listu Piotra „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie” (1 P 5, 7).
Często przypominam sobie tę obietnicę. Zawsze gdy jest mi ciężko, gdy nie wiem jaką podjąć decyzję, gdy nie wiem, co jest właściwe i jakie przyniesie owoce, modlę się: „Panie Ty wiesz co mnie czeka, co jest dla mnie najlepsze. Ty wiesz jakie decyzje są najwłaściwsze. Moją troskę składam na Ciebie, proszę daj mi odpowiedź. Proszę pozwól mi podjąć właściwą decyzję.”
Czasami wydaje mi się, że to, co mnie spotkało wcale nie jest tym najlepszym, a jednak często z perspektywy czasu widzę, że było to dobre.
Nie wiemy jaki jest cel obecnej sytuacji, ale może czegoś się nauczymy?
Jeszcze raz proszę Was o zachowanie pokoju. Decyzje, które podjąłem, lub które podejmą proboszczowie z radami parafialnymi, niektórym mogą się wydać niewłaściwe. Zawsze będę ci, którzy będą mieli odrębne zdanie. Spróbujmy siebie wspierać w tych trudnych chwilach i szczególnie dbać o jedność akceptując także to, co może nam się nie podobać.
Ponieważ sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, może się okazać, że w najbliższych dniach zostaną wydane inne listy z zalecaniami.
Przed Niedzielą Palmową planujemy podanie kolejnych wytycznych.

Z życzeniem Bożego pokoju i szczególnej opieki
Bp Jerzy Samiec