Apel o wsparcie dla Lesbos i Aleppo

Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. 2 Kor 9, 7b-8

Drodzy Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Trwa okres Wielkanocy i czerpiemy radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podkreślamy także sens zmartwychwstania i płynącej z niego nadziei dla wszystkich ludzi. To szczególnie ważne, gdy cały świat zmaga się się z epidemią koronawirusa. Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy Chrystusa, by stawić czoła chorobie, by codziennie w Bogu odnajdować pocieszenie i impuls do działania.

Dla wielu z nas minione święta były inne niż dotychczas. Aby zapobiegać zarażeniu się koronawirusem pozostaliśmy i nadal pozostajemy w naszych domach. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że mamy swoje domy, lecz równocześnie świadomi, że nie wszystkie osoby mają takie szczęście.

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) skierowała apel do Kościołów członkowskich zachęcając do zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla ludzi, którzy utknęli na Lesbos i w Aleppo. GEKE zwróciła naszą uwagę na uchodźców, którzy opuścili swoje domy, nie mają bezpiecznej przystani, ani takiego schronienia jak my. Ich los jest niepewny. Stłoczeni w obozach, zmęczeni tułaczką są bardziej narażeni na działanie wirusa.

W odpowiedzi na apel GEKE, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą zbiórki i zachęcił do przekazywania ofiar na pomoc medyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Lesbos. Zbiórka trwać będzie do 31 maja 2020 r.

Drodzy!

Pragnę Was zachęcić do włączenia się do akcji GEKE, choć jestem świadom, że i Wy zmagacie się z trudnościami. Proszę Was, w tych niepewnych czasach, o bycie z uchodźcami i udzielenie im wsparcia, mimo dzielącej nas odległości. Ta zbiórka jest jednorazowa, a ofiary można przekazywać za pośrednictwem systemu płatności online: https://bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html lub na rachunek bankowy Kościoła z dopiskiem: „na cele kultu religijnego – GEKE”.

Dziękuję Wam za zaangażowanie i życzę Wam Bożego prowadzenia.

Bp Jerzy Samiec

Życzenia świąteczne

Drodzy parafianie i sympatycy,

W imieniu swoim pragnę złożyć życzenia w tym świątecznym, aczkolwiek trudnym dla nas czasie.

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. Chrześcijanom wszystkich wyznań towarzyszy ten sam znak – krzyż Jezusa. Znak ten mówi nam o zbawieniu wiecznym, o usprawiedliwieniu za grzech, a zwłaszcza o pojednaniu. Bóg bowiem w krzyżu Chrystusa pojednał nas, abyśmy w wielkanocny poranek świętowali jego zwycięstwo. Zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światłości nad ciemnością.

Tę światłość wielkanocną mamy nieść w swoich sercach ku pocieszeniu tym, którzy są zasmuceni i brak im już sił. Przykład daje nam Jezus, który po zmartwychwstaniu pocieszał swoich uczniów. Podobne zadanie stoi teraz przed nami. Pocieszajmy się wielkanocną radością i budujmy w duchu nadziei, wiary i miłości.

Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa wleje w nasze dusze pokój, pomoże odpocząć od trudów codziennego życia i pozwoli pozytywnie spojrzeć w przyszłość, dając pewność, że nigdy nie pozostajemy sami. Z nami jest odwieczny Bóg, Stwórca całego świata, który nas umiłował i przyobiecał dom w niebie. Jezus jest bowiem pierwszym wśród żywych, gwarancją życia wiecznego.

ks. Karol Niedoba

Medioteka

Drodzy powstała na naszej stronie zakładka Medioteka. Tam dzięki uprzejmości ks. Wojciecha Prackiego zamieszczone są jego filmiki dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, ale również konfirmantów, którzy przygotowują się do uroczystości. Medioteka będzie z pewnością rozszerzana o nowe interesujące tematy.

Razem w społeczności

Razem w społeczności

List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu
 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii o Zmartwychwstałym.

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań.

Czytaj dalej