Życie parafialne

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu

Życie parafii realizuje się na wielu płaszczyznach. Punktem kulminacyjnym jest i będzie zawsze co tygodniowe nabożeństwo, które gromadzi osoby różnego wieku. Nabożeństwo, które jest w zasadzie wydarzeniem wspólnotowym, dawać ma także uczestnikom siłę do codziennego podążania za Chrystusem i wytrwania w wierze w szkole, na studiach czy później w pracy. Dlatego podczas nabożeństwa tworzymy nie tylko wspólnotę Słowa Bożego, ale również Sakramentu Ołtarza. W tym właśnie szczególnie sakramencie daje nam nasz Pan i Zbawca poznać siebie i doświadczyć w jedności ze sobą. Nabożeństwo to nie jest tylko rytuał, to coś więcej, o ile człowiek pragnie otworzyć się na przekaz i głoszone słowo.

Oprócz niedzielnych nabożeństw organizowane są różnego rodzaju spotkania, a także prowadzone jest nauczanie dla najmłodszych członków parafii. Oprócz działalności edukacyjnej jest także realizowana działalność wydawnicza w postaci kwartalnika pt. „Grudziądzki Przegląd Ewangelicki”.

Dodaj komentarz