Cmentarz

Parafia Ewangelicko-Augsburska administruje częścią cmentarza przy ul. Cmentarnej 3a. Kancelaria cmentarna jest otwarta w dniach wtorek, środa, piątek, sobota w godz. od 10.00 do 12.00. Pokładne wynosi na dzień dzisiejszy 60 zł (UWAGA! zmiana kwoty nastąpiła początkiem marca 2023 r. uchwałą Rady Parafialnej), które można opłacić w kancelarii lub przelewem elektornicznym (numer konta podany w zakładce dane teleadresowe) podając osobę zmarłą w tytule. Pokładne można opłacić tylko na 5 lat z góry.

 

W Parafii brak jest ksiąg metrykalnych sprzed 1945 roku. Wszelkie informacje należy poszukiwać w państwowych archiwach w Toruniu lub w państwowym archiwum w Berlinie.

W Grudziądzu znajdowało się kilkanaście cmentarzy ewangelickich. Obecnie działa tylko jeden przy ul. Cmentarnej 3a. Poniższy materiał, wraz z zdjęciami, został opracowany na podstawie wykładu p. Dawida Schoenwalda, wygłoszonego w kościele św. Jana podczas „Nocy Muzeów” (2017).

Najstarszy cmentarz ewangelicki znajdował się przy obecnej alei 23 Stycznia. Został założony w 1661 roku. Znajdowało się na jego obszarze (2 tyś m2) 11 okazałych grobowców. Oficjalnie został zamknięty w 1894 r., ale sporadyczne pochówki trwały do 1945 r. W 1931 r. zamieniono teren cmentarza na ogród. Poniżej plan starego ewangelickiego cmentarza.

Kaplica cmentarna która pozostała do dnia dzisiejszego.

Zdjęcie jednego z 11 okazałych grobowców na starym ewangelickim cmentarzu.

Cmentarz przy ul. Paderewskiego w Tarpnie założony ok. 1870 r. Kaplica cmentarna istniała tam do 1945 r. Cmentarz niestety jest w złym stanie. Poniżej mapka z odnotacją o cmentarzu.

Pierwsze zmianki o cmentarzu przy ul. Za Basenem pochodzą z 1868 r. Cmentarz zwany był potocznie „Kuntersztyńskim”. Poniżej plan sytuacyjny.

 

Cmentarz dla kolonii Fijewo przy ul. Grunwaldzkiej, założony został na początku XIX w. Poniżej mapa cmentarza z 1829 r.

„Ewangelickie” cmentarze wojskowe: „Górny” (ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich)  i „Dolny”  (ul. Zawiszy Czarnego – nieistniejący). Poniżej plan sytuacyjny.

Przez krótki okres czasu funkcjonował cmentarz ewangelicki przy ul. Rybackiej (pierwsze pochówki z XVII w.). Poniżej zdjęcie ukazujące cmentarzy przy ul. Rybackiej, a dalej plan sytuacyjny.

 

Cmentarz przy ul. Jackowskiego, powstał w II poł. XIX w., istniał do 1945 r. Poniżej plan sytuacyjny.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Waryńskiego 88-90. Zlikwidowany został ok. 1943 r. Poniżej plan sytuacyjny.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Kalinkowej, założony  ok. 1870 r., zlikwidowany ostatecznie w 1978 r. Poniżej plan sytuacyjny.

Cmentarz ewangelicki w Parku Miejskim założony w 1894 roku, powiększony m.in. w 1917 r. W 1897 r. wybudowano bramę cmentarną zachowaną do dnia dzisiejszego.