Dla szkół

Zajęcia z historii Reformacji

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana zaprasza do przeprowadzenia nieodpłatnych zajęć dotyczących historii Reformacji i luteranizmu, Biblii oraz muzyki protestanckiej. Podczas zajęć uczniowie mogą dowiedzieć się najważniejszych informacji związanych z historią, kulturą i nauczaniem Kościoła luterańskiego, poznać historię grudziądzkich luteran i zwiedzić świątynię, kościół św. Jana.

Zajęcia mogą być poprowadzone przez proboszcza Parafii, ks. dr. Karola Niedobę (karol.niedoba@luteranie.pl; 504473954). Nauczyciel zainteresowany przyprowadzeniem klasy do kościoła proszony jest o poinformowanie proboszcza na tydzień wcześniej.

Historia Reformacji i luteranizm

Zajęcia związane z historią reformacji i luteranizmem może towarzyszyć okazjonalna wystawa pt. „Słowo w obrazie, przestrzeni i muzyce” autorstwa p. Moniki Skowrońskiej – Iwan oraz projekcja kilkuminutowego film dotyczącego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zajęcia mogą być poprowadzone przez proboszcza Parafii, ks. dr. Karola Niedobę. Osoba prowadząca klasę musi poinformować Parafię (grudziadz@luteranie.pl) tydzień wcześniej.

Ponadto przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przygotowane zostały także scenariusze lekcji oraz materiały, które dostępne są bezpłatnie na stronie do pobrania przez nauczycieli i katechetów: Historia reformacji.

Biblia

To kolejna możliwość przeprowadzenia zajęć w kościele św. Jana z możliwością zapoznania się z wystawą o Biblii oraz różnymi przekładami Pisma Świętego. Zajęcia w kościele św. Jana mogą być odkrywcze dla młodych ludzi i zachęceniem do spojrzenia na Biblię jako interesujący przekaz kultury, historii i treści ważnych dla chrześcijaństwa.