Dla szkół

Zajęcia z historii Reformacji

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana zaprasza do przeprowadzenia nieodpłatnych zajęć dotyczących historii Reformacji. Podczas zajęć uczniowie mogą dowiedzieć się najważniejszych informacji związanych z historią, kulturą i nauczaniem luterańską, poznać historię grudziądzkich luteran i zwiedzić świątynię, kościół św. Jana.

Zajęciom może towarzyszyć okazjonalna wystawa pt. „Słowo w obrazie, przestrzeni i muzyce” autorstwa p. Moniki Skowrońskiej – Iwan oraz projekcja kilkuminutowego film dotyczącego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zajęcia mogą być poprowadzone przez proboszcza Parafii, ks. dr. Karola Niedobę. Osoba prowadząca klasę musi poinformować Parafię (grudziadz@luteranie.pl) tydzień wcześniej.