Błogosławieństwo jednoroczne dziecka

I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Ewangelia Marka 10,13-16

 

Jeden rok w życiu niemowlęcia to bardzo wiele. Najlepiej wiedzą, o tym rodzice. To ciągłe uczenie się, odgadywanie i dbanie o bezpieczeństwo dziecka.

Jeden tok to również radość całej społeczności parafialnej. Dlatego razem z rodzicami  chcemy cieszyć się z przeżytego pierwszego roku ich dziecka. Dziękując za łaskę i prosząc o dalsze błogosławieństwo.

Błogosławieństwo jednorocznego dziecka odbywa się podczas nabożeństwa (po wyznaniu wiary). Należy jednak conajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić taki fakt w kancelarii parafialnej i umówić termin z duchownym.

 

Dodaj komentarz